Actualidad


DIA DE LA LLENGUA MATERNA A L’IES RAMÓN J. SENDER DE FRAGA

Amb motiu de la celebració del Dia internacional de la llengua materna, a l’IES Ramón J. Sender de Fraga vam realitzar una sèrie d’activitats que ara us mostrem:

ACTIVITAT 1. Els mems a l’aula de llengua catalana

Els alumnes de llengua catalana del centre s’han convertit en creadors de contingut digital, en concret han creat diferents mems relacionats amb la llengua catalana.

Ha sigut una activitat prou divertida i engrescadora, i ha permès reflexionar sobre la llengua i al mateix temps utilitzar-la en un context de caràcter més lúdic.

Amb una selecció dels mems creats s’ha muntat un vídeo que s’ha publicitat:

  • A través de l’Instagram de l’institut: @iesrjsender

  • A través de la projecció en una pantalla que hi ha instal·lada al vestíbul del centre i que tot el personal pot veure.

Es poden obtenir imatges de la primera activitat (mems) a aquest enllaç de Canva:

ACTIVITAT 2. La diversitat lingüística del nostre alumnat

Amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna, el Departament de Llengua Catalana de l’IES RJ Sender de Fraga ha elaborat un vídeo per visualitzar la diversitat lingüística de l’alumnat del centre. La filmació s’ha projectat durant tot el dia de manera ininterrompuda a la pantalla informativa situada al vestíbul del centre.

El film comença amb la repetició del títol i una explicació del seu contingut en les tres llengües d’Aragó: català, aragonès i castellà. Seguidament, s’han integrat imatges d’alumnes gravades al curs 14-15 sobre un fons de mapa físic del món i repetint, cadascun en la seua llengua, la cita de Nelson Mandela: “Si a una persona li parles amb una llengua que coneix, el missatge li arriba al capdavant; si li parles amb la seua llengua, el missatge li arriba al cor». A més, aquest s’ha complementat amb un tema musical de la banda sonora de la pel·lícula L’avi de José Luís Garci.

De la segona activitat, és a dir, del vídeo, cal anar a l’enllaç de Youtube:

ACTIVITAT 3. Un youtuber a l’aula de David Albesa

Les activitats del Dia Internacional de la Llengua Materna del Departament de Llengua Catalana de l’IES RJ Sender de Fraga es van completar amb un taller conduït per David Albesa sobre el fenomen dels youtubers.  Els alumnes de català de 2n de  Batxillerat van poder conèixer de primera mà el funcionament intern de Youtube i reflexionar sobre la naturalesa dels vídeos i la viralització d’alguns d’ells, així com dels mecanismes i possibles fórmules que fan possible aquest fenomen.

I de la tercera, «Un youtuber a l’aula», podeu veure les següents fotos.


EL SEMINARI AUTONÒMIC PER ALS PROFESSORS/ES DE LLENGUA CATALANA HA CELEBRAT LA SEGONA I TERCERA SESSIONS DE L’ANY 2022

El passat 19 de gener, el Palau Moncada de Fraga no va poder ser l’escenari de la segona sessió per qüestions de la pandèmia, així que vam haver de canviar aquesta trobada presencial per una altra digital.

Encara que pareixia complicat per la distància i perquè l’activitat havia sigut planificada per a una posada en escena presencial , la Marta Castelló Llop ens va emocionar a totes i tots amb una activitat inicial sobre la importància del nostres noms i també ens va explicar com treballar l’expressió oral a l’aula.

Seguidament, el filòleg i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Pere Navarro, ens va fer una aproximació a la dialectologia i la geolingüística del català a Aragó que va obrir les ments de totes i tots els presents.

I, finalment, la coordinadora va exposar els diferents grups de treball als quals ens podien apuntar els membres del seminari per a treballar de manera conjunta i fer una presentació durant l’última sessió d’aquest curs.

La tercera sessió va tindre lloc el 11 de febrer i també va ser molt engrescadora quant al català d’Aragó perquè el Pena-rojí Natxo Sorolla, sociolingüístia i professor de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Perpinyà ens va explicar de manera molt clara la sociolingüística de la llengua catalana a Aragó.

Després d’aquesta magnífica i esclaridora xerrada, els grups de treball es van a constituir oficialment:

  • Grup de treball El dia de la Dona
  • Grup de treball El dia de la Llengua materna
  • Grup de treball El dia de la poesia
  • Grup de treball Ficcions
  • Grup de treball Mapa llengües maternes interactiu (en col·laboració amb aragonès)
  • Grup de treball Sant Jordi

MAPA INTERACTIVO DE LENGUAS. ACTIVIDAD DEL IES BIELLO ARAGÓN Y DEL IES RAMÓN Y CAJAL DE HUESCA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA / MAPA INTERAUTIVA DE LUENGAS. AUTIVIDAT D’O IES BIELLO ARAGÓN E DE L’IES RAMÓN Y CAJAL DE UESCA CON A ENCHAQUIA D’O DÍA INTERNAZIONAL D’A LUENGA MATERNA / MAPA INTERACTIU DE LLENGÜES . ACTIVITAT DE L’IES BIELLO ARAGÓN I DE L’IES RAMÓN Y CAJAL D’OSCA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

MAPA INTERACTIVO DE LENGUAS . ACTIVIDAD DEL IES BIELLO ARAGÓN Y DEL IES RAMÓN Y CAJAL DE HUESCA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, el Departamento de Lengua Aragonesa del IES Biello Aragón y del IES Ramón y Cajal de Huesca, en colaboración con la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón y del Principáu d’Asturies, ha realizado un mapa interactivo en el que se pueden seleccionar algunas de las lenguas europeas que se hablan en la actualidad, de modo que se puede ver y escuchar a hablantes vernáculos (Aragonés, Catalán, Valenciano/Catalán, Castellano, Eonaviego, Asturiano, Euskera, Piemontés, Sardo, Siciliano); la actividad queda abierta para nuevos vídeos y lenguas.

Adjuntamos los enlaces:

MAPA INTERAUTIVA DE LUENGAS. AUTIVIDAT D’O IES BIELLO ARAGÓN E DE L’IES RAMÓN Y CAJAL DE UESCA CON A ENCHAQUIA D’O DÍA INTERNAZIONAL D’A LUENGA MATERNA

Con a enchaquia d’o Dia Internazional d’a Luenga Materna, o Departamento de Luenga Aragonesa d’o IES Biello Aragón e d’o IES  Ramón y Cajal de Uesca, en colaborazión con a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica d’o Gubierno d’Aragón y del Principáu d’Asturies, ha feito una mapa interautiva en a que se puede selezionar belunas d’as luengas europeyas que se fablan en l’autualidat, de traza que se i puede veyer e ascuitar a fabladors vernaclos (Aragonés, Catalán, Valenziano/Catalán, Castellano, Eonaviego, Asturiano, Euskera, Piemontés, Sardo, Siciliano); l’autividat queda ubierta a nuevos vidios e luengas.

Achuntamos os enlazes:

MAPA INTERACTIU DE LLENGÜES . ACTIVITAT DE L’IES BIELLO ARAGÓN I DE L’IES RAMÓN Y CAJAL D’OSCA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

Amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna, el Departament de Llengua Aragonesa de l’IES Biello Aragó i de l’IES Ramón y Cajal d’Osca, en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó i del Principáu d’Asturies, ha realitzat un mapa interactiu en el qual es poden seleccionar algunes de les llengües europees que es parlen en l’actualitat, de manera que es pot veure i escoltar parlants vernacles (Aragonès, Català, Valencià/Català, Castellà, Eonaviego, Asturià, Basc, Piemontés, Sard, Sicilià); l’activitat queda oberta per a nous vídeos i llengües.

Adjuntem els enllaços:


LA LLENGUA MATERNA A LES AULES DE L’IES BAJO CINCA. 21 DE FEBRER 2022

El Dia Internacional de la Llengua Materna se celebra tots els anys el 21 de febrer amb l’objectiu de promoure el multilingüisme i la diversitat cultural.

Partint de la celebració d’aquesta jornada, hem treballat el tema amb els alumnes de català de tots els cursos, analitzant i reflexionant sobre la diversitat de llengües que estan presents al nostre centre a partir d’un treball de recerca de lèxic propi de les diferents poblacions de la comarca i les diferents motades que es conserven a cada casa.

Departament de L. Catalana

Es pot veure la notícia publicada al web del centre en el següent enllaç:


ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES PUBLICA LAS GUÍAS DE LECTURA DE ANA ABARCA DE BOLEA E ISABEL DE RODAS Y ARAIZ

Rolde de Estudios Aragoneses continúa con su labor de recuperación de autores y autoras en aragonés con la publicación de dos nuevas guías de lectura, esta vez referidas a Ana Abarca de Bolea e Isabel de Rodas y Araiz, que desarrollaron su labor durante el siglo XVII, abriendo así la puerta de la literatura en aragonés para las mujeres.

Chulia Ara Oliván y Chusé Antón Santamaría Loriente han sido los encargados de diseñar dichas guías en las que se incluyen actividades de comprensión sobre aspectos del contenido, léxico, gramática o contexto de las obras de ambas autoras.

Las guías pueden ser descargadas, de forma gratuita, a través de los siguientes enlaces:

Isabel de Rodas y Araiz

Ana Abarca de Bolea


ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA LENGUA MATERNA 2022

Como en años anteriores, desde 2016, la Dirección General de Política Lingüística organizó la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna instituido por la UNESCO.

El acto tuvo lugar en el Salón de Caja Rural de Aragón, sito en el edificio del Coso, 29 de Zaragoza, que engalanó su fachada para la ocasión iluminándolo con la bandera de Aragón.

Durante el mismo, se proyectó, en calidad de estreno, el documental Aragonés y catalán, nuestras lenguas de Vicky Calavia, que inaugura el proyecto Vozes en o zierzo/Veus en el cerç/Voces en el cierzo que recorrerá todo el año 2022 y la primera mitad de 2023 con diversas actividades y elaboración de materiales audiovisuales.

La efeméride ha sido recogida ampliamente por los medios de comunicación. Aragón TV, Aragón Radio, Ebro FM, 15TV, Diario aragonés, La Comarca, Ronda Somontano, Aragón es otra Historia, Diario del Altoaragón, Radio Zaragoza-Cadena SER, Diario de Teruel, etc. se han hecho eco o han programado emisiones especiales para ello, haciendo posible algunas de las sugerencias recogidas en el Manual de buenas prácticas sobre las Lenguas Propias de Aragón, publicado recientemente.

ASCUMA ORGANITZA LES JORNADES DE REFLEXIÓ EN POSITIU SOBRE EL FUTUR DE LA NOSTRA LLENGUA

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna que promou la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó, el dissabte 26 de febrer, a les 19:00h, el Dr. Natxo Sorolla, sociolingüista i professor universitari natural de Pena-roja de Tastavins, impartirà la conferència online Sociolingüística de la llengua catalana a Aragó: Meet.google

Podeu veure tota la informació al web de la revista Temps de Franja:

Jornades de Reflexió en Positiu sobre el Futur de la Nostra Llengua


PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RECOPILATORIO DE CANCIONES CON TEXTOS EN LENGUA ARAGONESA”

El día 1 de marzo de 2022, a las 19:30 horas, la iglesia de Santa María «in Foris» (Ronda Misericordia, Huesca) acogerá la presentación del libro Recopilatorio de canciones con textos en lengua aragonesa, obra de Ana Isabel Serrano Osanz y Roberto Anadón Mamés.

Dicho trabajo busca contribuir a la catalogación y sistematización del patrimonio musical aragonés por medio de la recopilación de aquellas melodías que contienen letras en lengua aragonesa. Además, se incluyen fichas informativas y enlaces que posibilitan escuchar las obras.

El acto contará también con la presencia de Marta Liesa Orús, vicerrectora del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza; José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón; y José Domingo Dueñas Lorente, director de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia.

PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA INVITACIÓN DEL EVENTO:


EL VIDEOJUEGO EN ARAGONÉS “NEON HAT”, GALARDONADO CON EL PREMIO DEVUEGO AL MEJOR JUEGO DE REALIDAD VIRTUAL

Javier Verón, Pablo Artiga, Enrique Cubero, Jorge Chueca, Enrique Martínez, Sergio Jimeno, Gonzalo Gámiz y Manuela Buschmann, son los nombres que están detrás del excelente trabajo “Neon Hat”, videojuego que da la opción de utilizar la lengua aragonesa y que ha recibido el Premio DeVuego 2021 al Mejor Juego de Realidad Virtual.

Entalto Studios, con la colaboración de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, ha sido el padre de este proyecto que ya se hizo con el PlayStation Awards Games Camps 2021 y acabó finalista en los Premios PlayStation de 2020.

El videojuego es un homenaje a la película Tron, en el que el jugador, a través de un casco de realidad virtual, se ve inmerso en un mundo de carreras dentro de una ambientación retro que destaca por su realismo e innovadora tecnología.


A CASA D’ARAGÓN EN MADRID ACULLIRÁ «BOLISNAS», UNA ESPOSIZIÓN DE PINTURAS D’ELENA GUSANO, CON TITOLS EN ARAGONÉS / LA CASA DE ARAGÓN EN MADRID ACOGERÁ «BOLISNAS», UNA EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE ELENA GUSANO, CON TÍTULOS EN ARAGONÉS

Entre o 23 de febrero y o 10 de marzo de 2022, a Casa d’Aragón en Madrid (Plaza Republica Archentina, 6) acullirá “BOLISNAS”, una esposizión de pinturas d’Elena Gusano.

Elena Gusano nos amuestra asinas unatra d’as suyas muitas fazetas, con istos doze cuadros que suposan una versión personal de cuadros clasicos, retratos d’estrelas de zine y ansotanas vestidas con o suyo trache tradizional, toz els con titols en luenga aragonesa.

A muestra podrá vesitar-se de lunes a viernes, de 17 a 21 oras.

TA AMPLAR A INFORMAZIÓN, PRETE SOBRE AS IMACHENS

Entre el 23 de febrero y el 10 de marzo de 2022, la Casa de Aragón en Madrid (Plaza República Argentina, 6) acogerá “BOLISNAS”, una exposición de pinturas de Elena Gusano.

Elena Gusano nos enseña así otra de sus muchas facetas, con estos doce cuadros que suponen una versión personal de cuadros clásicos, fotografías de estrellas de cine y ansotanas vestidas con su traje tradicional, todos ellos con títulos en lengua aragonesa.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 17 a 21 horas.

PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN, PULSE SOBRE LAS IMÁGENES


ESPAZIO PIRENEUS ACULLE LA PRESENTAZIÓN DE LO XXI CONCURSO LITERARIO EN ARAGONÉS RIBARGOZANO “CONDAU DE RIBAGORZA” 2022

Lo Espazio Pireneus de Graus ha estau en ista ocasión lo puesto triau pa que los conzellos de Graus, Estadilla y Fonz fesen publlica una nueva convocatoria de lo Concurso Condau de Ribagorza.

Se trata d’un zertamen que, tanto en la suya modalidat de narrativa como de poesía, lleva premiando la creazión literaria en aragonés ribagorzano entre más de 20 años, en los cuals s’han rezibiu más de 200 obras que han contribuyiu a conzenziar sobre la importanzia y nezesidat de mantenir viva la llengua.

Lo pllazo de presentazión de treballos queda ubierto dica lo día 1 d’abril, y será arredol de la festividat de San Chorche cuan se dé a coneixer lo fallo de lo churau.

PUEDE CONSULTAR LAS BASES DE LO CONCURSO, AQUÍ:


ELS CENTRES EDUCATIUS ORGANITZEN UN MUNT D’ACTIVITATS PER CELEBRAR EL DIA DE LA LLENGUA

El 21 de febrer, declarat per la UNESCO com a Dia Internacional de la Llengua Materna, és el dia gran per a l’àrea de català dels centres educatius que imparteixen l’assignatura a Aragó. Per això, s’organitzen un munt d’activitats al llarg de tota la setmana i també de les següents destinades a tot l’alumnat des d’Infantil a 2n de Batxillerat. Les activitats són molt diverses, des de treballar la literatura oral amb contes i refranys, tallers de jocs malabars o de pintura, campionats de jocs tradicionals, presentació de llibres i actuacions musicals o de teatre, fins a xerrades sobre la història del territori o de la llengua.

A més de les activitats que s’organitzen a cada centre, també hi ha projectes intercentres que es coordinen a través del Seminari Autonòmic de Professors/es de Català d’Aragó. Este any n’hi ha dos: El projecte La Dita Dita: L’hivern, que treballarà el tema dels refranys a cada centre i després es farà una posada en comú i s’editarà un vídeo; i el projecte del Mapa Lingüístic Interactiu de les Llengües Romàniques que consisteix en gravar un vídeo llegint un text per penjar-lo en un mapa compartit amb altres parlants de l’aragonès i l’asturià. Al final de la setmana tindrem els resultats d’estos projectes tan interessants.


DIA DE LA LLENGUA MATERNA A L’IES JOAQUÍN TORRES DE MEQUINENSA
Dilluns 21 de febrer vam celebrar el dia de la llengua materna a l’institut Joaquín Torres de Mequinensa, amb la lectura en veu alta i el visionat d’un vídeo d’Aragontv on es posa en valor l’aragonès i el català d’Aragó.
Tres alumnes de 2n ESO i tres de 3r ESO van llegir textos en català d’autors aragonesos: Un conte de Jesús Moncada i diversos poemes de Desideri Lombarte.
Moltes gràcies als nostres alumnes voluntaris.
Enllaç al web del centre:

AMIC-FICCIONS ACONSEGUEIX UNA PARTICIPACIÓ HISTÒRICA AMB 4.493 ALUMNES INSCRITS, 110 D’ARAGÓ

Aragó suma dos instituts nous a l’aventura de crear històries: l’IES Ramón J. Sender i l’IES Bajo Cinca de Fraga.

Concretament, participen un total de 110 alumnes inscrits de Tamarit de Llitera, Vall de Roures i Fraga, de 4 centres educatius, augmentant la participació un 46 % respecte a l’any passat. L’IES La Llitera de Tamarit de Llitera, per segon any consecutiu, és el centre més participatiu de la comunitat autònoma, amb un total de 42 inscrits, seguit de l’IES Matarraña de Vall de Roures, amb 33 participants.

A més, enguany comptem amb la presència de dos centres de Fraga que s’han sumat a l’aventura de crear històries. L’IES Ramón J. Sender, amb 33 participants, i l’IES Bajo Cinca, amb un total de 2 participants.

El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursin 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, creada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), busca impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants, així com fomentar l’escriptura i la literatura en català.

Enllaç a la nota de premsa:

Web del concurs:


ARAGÓN CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA CON 150 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MÁS DE 50 LOCALIDADES

Un año más, como cada 21 de febrero, la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón ha coordinado una serie de actos que tendrán como protagonistas a las lenguas propias de nuestra Comunidad Autónoma, como son el aragonés y el catalán de Aragón.

Serán más de 70 entidades (ayuntamientos, comarcas, centros educativos, asociaciones…) las que, entre febrero y abril de 2022, trabajarán para hacer realidad más de 140 actividades desarrolladas en 50 localidades aragonesas.

El catálogo incluye sesiones de cuentacuentos, tertulias, talleres, mesas redondas, conferencia, lecturas, publicaciones, conciertos, representaciones teatrales, sesiones de cine o entrega de premios, entre otras.

De todas ellas, merece ser destacado el acto institucional, que en esta ocasión se celebrará en el salón de actos de Caja Rural de Aragón (Coso, 29, Zaragoza) y que incluirá la proyección del documental Vozes en o zierzo/Veus en el cerç/Voces en el cierzo. Aragonés y catalán, nuestras lenguas, en el que se hace un análisis del pasado, presente y futuro de las lenguas propias de Aragón, con la dirección de Vicky Calavia y la participación de renombrados filólogos.

Estas iniciativas cuentan con el apoyo de la UNESCO, cuya Conferencia General proclamó en 1999 el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.

Descargue aquí el folleto de actividades diseñadas con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna – Dia Internacional de la Llengua Materna – Día Internazional d’a Luenga Materna

Conozca aquí cómo inscribirse en el acto institucional

Noticia sobre el acto institucional, aquí


PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RECOPILATORIO DE CANCIONES CON TEXTOS EN LENGUA ARAGONESA”

El día 23 de febrero de 2022, a las 19:30 horas, la sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4) acogerá la presentación del libro Recopilatorio de canciones con textos en lengua aragonesa, obra de Ana Isabel Serrano Osanz y Roberto Anadón Mamés.

Dicho trabajo busca contribuir a la catalogación y sistematización del patrimonio musical aragonés por medio de la recopilación de aquellas melodías que contienen letras en lengua aragonesa. Además, se incluyen fichas informativas y enlaces que posibilitan escuchar las obras.

El acto contará también con la presencia de Yolanda Polo Redondo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza; José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón; y José Domingo Dueñas Lorente, director de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia.

PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA INVITACIÓN DEL EVENTO:


LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA SE SUCEDEN EN DIFERENTES LOCALIDADES ARAGONESAS

MEQUINENSA CELEBRA EL DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

El Centre d’Estudis Jesús Montcada de Mequinensa acollirà, dissabte que ve, 19 de febrer, un conjunt d’activitats amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna.

Els actes començaran a les 11.30 hores amb la presentació del Mapa de Toponímia de Mequinensa a càrrec de José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística; Marco Ibarz Guillén, president de la Comarca del Baix Cinca; i Antonio Sanjuan, alcalde de Mequinensa.

A continuació, serà presentat Mequinensa 1808-1898: 90 anys del segle XIX, treball que li va servir a Jaume Arbiol Agné per a fer-se amb el III Premi d’Investigació Jesús Montcada, analitzant l’impacte que van suposar per a la localitat alguns dels esdeveniments més rellevants de la història huitcentista.

ENLLAÇ NOTÍCIA ARAGÓN_HOY

MAPA DE TOPONÍMIA DE MEQUINENSA

PRESENTAZIÓN D’OS LIBROS “ALICAS DE GAUNILÓN I” Y “ALICAS DE GAUNILÓN II”

O prosimo chueves, 24 de febrero de 2022, a las 19:30 oras, a Sala de Chuntas d’a Facultat de Zenzias Umanas y d’Educazión, acullirá a presentazión d’os libros de Rafel Vidaller Tricas Alicas de Gaunilón I. D’as Alpes enta Montaña Clara y Alicas de Gaunilón II. Por a Macaronesia.

Se trata d’una obra que estió premiada en a edizión de 2020 d’o Premio de Nobela Curta en Aragonés Ziudá de Balbastro, que o Conzello de dita localidat leva convocando dende l’año 2000, con caráuter bienal, y con o cual se pretende contribuyir a la conservazión, difusión y conoxenzia d’a literatura en luenga aragonesa.

L’auto ye un exemplo más dentro d’o conchunto d’autividaz programadas en diferens puntos d’Aragón con motivo d’a zelebrazión d’o Diya Internazional d’a Luenga Materna, que se leva a cabo cada año o diya 21 de febrero, dende que a UNESCO establise ista chornata ta recordar a importanzia de protecher y favorexer o multilingüismo.

CONSULTE AQUÍ O CARTEL DE L’EVENTO:

 

CHACA ZELEBRA O DIYA INTERNAZIONAL D’A LUENGA MATERNA

Entre os diyas 21 y 25 de febrero de 2022, Chaca zelebrará o Diya Internazional d’a Luenga Materna, con un listau d’autividaz endrezatas a la difusión d’a cultura y d’a luenga aragonesa.

O Espazio Choven, o Palazio de Congresos y a Casa d’a Cultura serán os puestos que acullirán un taller d’aragonés, una sesión de zine, un conzierto, a leutura d’un poemario y a presentazión d’un libro.

CONSULTE AQUÍ O PROGRAMA D’AUTIVIDAZ

CONSULTE AQUÍ EL RESTO DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA:


CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA Y ESTRENO DEL DOCUMENTAL “ARAGONÉS Y CATALÁN, NUESTRAS LENGUAS”

El salón de actos de la Caja Rural de Aragón (Coso, 29, Zaragoza), acogerá esta tarde la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, organizado por la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón.

En dicho acto, que dará comienzo a las 19 horas, se llevará a cabo el estreno del documental Vozes en o zierzo/Veus en el cerç/Voces en el cierzo. Aragonés y catalán, nuestras lenguas, dirigido por Vicky Calavia, en el que, con la participación de importantes nombres del campo de la filología, se realiza un completo análisis del pasado, presente y futuro de las lenguas propias de Aragón, como son el aragonés y el catalán de Aragón.

Todo aquel que desee asistir deberá completar la inscripción a través de alguno de los métodos facilitados en la invitación.

ENLACE A LA NOTICIA DE ARAGÓN_HOY

CONOZCA CÓMO INSCRIBIRSE, AQUÍ:

CONSULTE AQUÍ EL CARTEL DEL EVENTO:


QUIERS APRENDER ARAGONÉS? CURSO DE LUENGA ARAGONESA EN EXEA D’OS CABALLERS / ¿QUIERES APRENDER ARAGONÉS? CURSO DE LENGUA ARAGONESA EN EJEA DE LOS CABALLEROS

O diya 18 de febrero de 2022 dará comienzo un nuevo curso d’aragonés, organizato por l’asoziazión Boira Zinco Billas.

As sesions tendrán puesto cada viernes, entre as 19:00 y as 20:30 oras.

As inscripzions siguen ubiertas y se formalizarán en o Zentro Zivico Cultural d’Exea (Paseyo d’o Muro, Exea d’os Caballers).

El día 18 de febrero de 2022 dará comienzo un nuevo curso de aragonés, organizado por la asociación Boira Zinco Billas.

Las sesiones tendrán lugar cada viernes, entre las 19:00 y las 20:30 horas.

Las inscripciones siguen abiertas y se formalizarán en el Centro Cívico Cultural de Ejea (Paseo del Muro, Ejea de los Caballeros).


DES DEL SEMINARI DE CATALÀ ENS SUMEM A LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA I LA XIQUETA EN LA CIÈNCIA

El professorat de català d’Aragó ens sumem a la reivindicació del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència per tal de donar visibilitat al paper de la dona en la ciència i motivar totes les nostres alumnes que així ho desitgen a ser unes grans científiques.

Durant la sessió del Seminari Autonòmic de Professors/es de català d’Aragó, celebrada l’11 de febrer coincidint amb la diada, hem dedicat un espai a reflexionar sobre el tema i hem fet un mural digital col·laboratiu amb idees i recursos sobre aquesta convocatòria tan especial. En moltes de les aules també hem treballat la temàtica amb l’alumnat i hem fet un munt d’activitats.

ENLLAÇOS: