Actualidad


LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA PRESENTA LA PÀGINA WEB JESÚS MONCADA A L’ESCOLA / JESÚS MONCADA A L’ESCOLA

El dissabte 25 de març, el director general de Política Lingüística va presentar, a la Sala Goya de Mequinensa, i amb motiu de la celebració de la Jornada Paisatge i memòria: una mirada literària / Paisatge i memòria, una mirada literària, la pàgina web elaborada a partir d’una unitat didàctica de l’acadèmica de la llengua Merxe Llop sobre l’obra literària i pictòrica de Jesús Moncada, natural d’aquesta localitat.

Segons explica l’autora, Jesús Moncada és un referent ineludible de la cultura, la història i la vida al poble vell de Mequinensa. Les persones apassionades per la lectura i la història local coneixen a aquest gran autor aragonès en llengua catalana. Però, Com fer arribar als xiquets, a les xiquetes i als i les adolescents en edat escolar el món literari i artístic de Jesús Moncada?

Així va sorgir una altra reflexió: Potser en les classes de català de les escoles de la zona catalanoparlant d’Aragó, l’alumnat treballa amb algun text sobre l’obra de Jesús Moncada, però aquells i aquelles del mateix centre que no estudien llengua catalana, el coneixeran?

A això es van unir altres preguntes: Han treballat sobre la seua obra els alumnes i les alumnes de la resta de centres de la nostra Comunitat Autònoma i d’altres CCAA? Coneix el professorat no catalanoparlant d’Aragó l’obra de Jesús Moncada? Com fer arribar la seua obra a les persones que assisteixen a activitats dels Centres Públics d’Educació de Persones Adultes, a tertúlies literàries o altres activitats?

A partir d’aquestes reflexions, Merxe Llop es va introduir en el món literari de Jesús Moncada amb el propòsit d’acostar a l’alumnat una obra literària tan extraordinària, no sols per la riquesa dels recursos estilístics, sinó pel sentit profund de les històries i la complexitat de la narració. Ací va començar l’àrdua tasca de buscar i seleccionar aquells elements que, sense distorsionar el text, estigueren a l’abast de la comprensió del públic infantil i juvenil.

D’aquesta manera, va adaptar sis textos amb activitats sobre contes del grup A, dirigit a alumnat de nivell avançat de català, Educació Secundària i Persones adultes; i sis textos amb activitats sobre contes del grup B, per a l’alumnat de primer nivell de català i Tercer cicle d’educació Primària. A més, per descomptat, de la versió en castellà, perquè tots els centres d’Aragó i fora d’Aragó puguen conéixer-los. A això va afegir activitats sobre la seua obra artística i la seua relació amb el context, el contingut i el moment en què va ser creada.

Una vegada conclosa aquesta unitat didàctica tan completa i complexa, la Direcció General de Política Lingüística va decidir transformar-la en una pàgina web bilingüe en castellà i en català per al gaudi de tots i totes les amants de l’obra d’aquest insigne autor, amb la intenció que, a partir d’ara, siga més reconegut en la seua terra.

 


MANUEL RAMÓN CAMPO NOVILLAS PRESIENTA “FLOR DE FALORDIAS” EN CANFRANC

A Biblioteca Publica “José Luis Sampedro” de Canfranc (Plaza d’o Pilar, 1), acullirá, o prosimo sabado, 2 d’abril, a presentazión d’a reedizión d’o libro Flor de Falordias.

L’auto, organizato por l’asoziazión Espelungué, prenzipiará a las 18:30 oras.

O profesor d’aragonés, naxito de Samianigo, Manuel Ramón Campo Novillas (Pol), replega en Flor de Falordias una serie de 36 relatos, propios y allenos, que s’han venito publicando dende fa más de 20 añadas en El Pirineo Aragonés, toz els escritos u adautatos a l’aragonés, con un parlache senzillo, ameno y atrautivo en a suya leutura, mui util aintro y difuera d’as aulas.


I CHORNADA D’ACHIRMANAMIENTO D’O PROFESORATO DE LUENGAS PROPIAS D’ARAGÓN: ARAGONÉS Y CATALÁN. MONZÓN, 25 DE MARZO DE 2022 / I JORNADA D’AGERMANAMENT DEL PROFESSORAT DE LLENGÜES PRÒPIES D’ARAGÓ: ARAGONÈS I CATALÀ. MONTSÓ, 25 DE MARÇ DE 2022 / I JORNADA DE HERMANAMIENTO DEL PROFESORADO DE LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN: ARAGONÉS Y CATALÁN. MONZÓN, 25 DE MARZO DE 2022

I CHORNADA D’ACHIRMANAMIENTO D’O PROFESORATO DE LUENGAS PROPIAS D’ARAGÓN: ARAGONÉS Y CATALÁN. MONZÓN, 25 DE MARZO DE 2022.

O viernes 25 de marzo, o presidén de l’Academia Aragonesa d’a Luenga, Javier Giralt, de conchunta con a vizepresidenta, Mª Pilar Benítez, presentó l’Academia debán de o profesorato de Luengas propias d’Aragón en a I Chornada d’Achirmanamiento d’os Seminarios de Formazión d’o Profesorato d’aragonés y catalán organizato por os Zentros de Profesors de Monzón y Uesca.

No podió aber millor colofón ta la zelebrazión d’una chornada istorica. Por primer vegata, dozens d’as dos luengas tenioron a oportunidat de colaborar en un ambién distendito a la vez que formativo, fer partache de  buenas prauticas y zelebrar de conchunta a esistenzia d’a rezienmén enguerada Academia Aragonesa d’a Luenga, en a cuala son comprenditos  o Instituto de l’aragonés y l’Institut aragonés d’o català.

A las 10:00h., o Castiello de Monzón dio a bienvenita a o profesorato, provenién de toz os puntos d’o nuestro territorio an se fablan aragonés y catalán d’Aragón, y sirvió de bastida ta un recorrito didautico a traviés d’un chuego de pistas en totas dos luengas propias.

Contino, en a Casa d’a Cultura de Monzón, se levó a cabo una puesta en comun d’esperenzias inspiraderas. A saber:

 • Proyeutos Lingüisticos
 • Dia d’a LLengua materna: A dita dita: L’hivern
 • Mems Dia d’a Llengua materna
 • Proyeuto Lingüistico en o CRA Alta Ribagorza
 • Break out de Sant Jordi
 • Ficcions. Els concursos literaris com a projecte
 • Propuesta didautica: Curtos de zine con a escolanalla
 • Projecte de Salut: Programa +QIAIOS +QIAIAS
 • Dia d’a poesia: Poesia oculta
 • Propuestas didauticas
 • O Dia de la Donar
 • Mapa interautivo de luengas europeyas / Mapa interactiu de llengües europees
 • Fem història

De contino, o presidén de l’Academia impartió l’asperada ponenzia “L’Academia Aragonesa d’a Luenga: Istoria, presén y futuro”, con a intervenzión d’a vizepresidenta.

En zagueras, o direutor cheneral de Politica Lingüistica, José Ignacio López Susín, en nombre d’o direutor cheneral d’Innovazión y Formazión Profesional, Antonio Martínez Ramos, y en o suyo propio, clausuró ista parti más formativa d’a chornada y os y as asistens que asinas lo deseyoron, desfrutoron d’una chenta de confraternizazión que permitirá seguir estreitando vinclos ta chornadas esdevenideras.

Aragón ye trilingüe / Aragó és trilingüe / Aragón es trilingüe

 

I JORNADA D’AGERMANAMENT DEL PROFESSORAT DE LLENGÜES PRÒPIES D’ARAGÓ: ARAGONÈS I CATALÀ. MONTSÓ, 25 DE MARÇ DE 2022

El divendres 25 de març, el president de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, Javier Giralt, juntament amb la vicepresidenta, Mª Pilar Benítez, va presentar l’Acadèmia davant el professorat de Llengües pròpies d’Aragó en la I Jornada d’Agermanament dels Seminaris de Formació del Professorat d’aragonès i català organitzat pels Centres del Professorat de Montsó i Osca.

No va poder haver-hi millor colofó per a la celebració d’una jornada històrica. Per primera vegada, docents de totes dues llengües van tindre l’oportunitat de col·laborar en un ambient distés alhora que formatiu, compartir bones pràctiques i celebrar conjuntament l’existència de la recentment estrenada Acadèmia Aragonesa de la Llengua, en la qual estan compresos l’Institut de l’aragonès i el Institut aragonès del català.

A les 10:00h., el castell de Montsó va donar la benvinguda al professorat, provinent de tots els punts del nostre territori on es parlen aragonès i català d’Aragó, i va servir de marc per a un recorregut didàctic a través d’un joc de pistes en totes dues llengües pròpies.

A continuació, a la Casa de la Cultura de Montsó, es va dur a terme una posada en comú d’experiències inspiradores. A saber:

 • Proyeutos Lingüisticos
 • Dia de la LLengua materna: La dita dita: L’hivern
 • Mems Dia de la Llengua materna
 • Proyeuto Lingüistico en el CRA Alta Ribagorza
 • Break out de Sant Jordi
 • Els concursos literaris com a projecte
 • Propuesta didautica: Curtos de zine con la escolanalla
 • Projecte de Salut: Programa +QIAIOS +QIAIAS
 • Dia de la poesia: Poesia oculta
 • Propuestas didauticas
 • El Dia de la Dona
 • Mapa interautivo de luengas europeyas / Mapa interactiu de llengües europees
 • Fem història

Seguidament, el president de l’Acadèmia va impartir l’esperada ponència L’Acadèmia Aragonesa de la Llengua: Història, present i futur, amb la intervenció de la vicepresidenta.

Finalment, el director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, en nom del director general d’Innovació i Formació Professional, Antonio Martínez Ramos, i en el seu propi, va clausurar aquesta part més formativa de la jornada i els i les assistents que així ho van desitjar, van gaudir d’un menjar de confraternització que permetrà continuar estrenyent llaços per a jornades esdevenidores.

Aragón ye trilingüe / Aragó és trilingüe / Aragón es trilingüe

 

 I JORNADA DE HERMANAMIENTO DEL PROFESORADO DE LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN: ARAGONÉS Y CATALÁN. MONZÓN, 25 DE MARZO DE 2022

El viernes 25 de marzo, el presidente de la Academia Aragonesa de la Lengua, Javier Giralt, junto con la vicepresidenta, Mª Pilar Benítez, presentó la Academia ante el profesorado de Lenguas propias de Aragón en la I Jornada de Hermanamiento de los Seminarios de Formación del Profesorado de aragonés y catalán organizado por los C.P. de Monzón y Huesca.

No pudo haber mejor colofón para la celebración de una jornada histórica. Por primera vez, docentes de ambas lenguas tuvieron la oportunidad de colaborar en un ambiente distendido a la vez que formativo, compartir buenas prácticas y celebrar conjuntamente la existencia de la recién estrenada Academia Aragonesa de la Lengua, en la que están comprendidos el Instituto de l’aragonés y el Institut aragonés del català.

A las 10:00h., el castillo de Monzón dio la bienvenida al profesorado, proveniente de todos los puntos de nuestro territorio donde se hablan aragonés y catalán de Aragón, y sirvió de marco para un recorrido didáctico a través de un juego de pistas en ambas lenguas propias.

A continuación, en la Casa de la Cultura de Monzón, se llevó a cabo una puesta en común de experiencias inspiradoras. A saber:

 • Proyeutos Lingüisticos
 • Dia de la LLengua materna: La dita dita: L’hivern
 • Mems Dia de la Llengua materna
 • Proyeuto Lingüistico en el CRA Alta Ribagorza
 • Break out de Sant Jordi
 • Els concursos literaris com a projecte
 • Propuesta didautica: Curtos de zine con la escolanalla
 • Projecte de Salut: Programa +QIAIOS +QIAIAS
 • Dia de la poesia: Poesia oculta
 • Propuestas didauticas
 • El Dia de la Dona
 • Mapa interautivo de luengas europeyas / Mapa interactiu de llengües europees
 • Fem història

Seguidamente, el presidente de la Academia impartió la esperada ponencia La Academia Aragonesa de la Lengua: Historia, presente y futuro, con la intervención de la vicepresidenta.

Por último, el director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, en nombre del director general de Innovación y Formación Profesional, Antonio Martínez Ramos, y en el suyo propio, clausuró esta parte más formativa de la jornada y los y las asistentes que así lo desearon, disfrutaron de una comida de confraternización que permitirá seguir estrechando lazos para jornadas venideras.

Aragón ye trilingüe / Aragó és trilingüe / Aragón es trilingüe


BOLTAÑA ACULLIÓ A ENTREGA D’O PREMIO ESPIELLO AGORA X L’ARAGONÉS

O pasau domingo se fazio a gala de clausura y a entrega d’o premio Espiello Agora x l’Aragonés dentro d’o Festival Internazional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, organizau por o Servizio de Cultura d’a Comarca de Sobrarbe.

O churau, composau por Francho Marcén Cobos, Yolanda Mur Terrel y Quino Villa Bruned, y en o cual actuó como secretaria Patricia Español Espurz, directora d’Espiello, dezidió adchudicar ex-aequo o premio ESPIELLO AGORA X L’ARAGONÉS CHENERAL a o millor audiovisual gravau, doblau u soztitolau en aragonés en l’año 2021, dotau con 900 euros y trofeu, a Ai Dios! De Carlos Baselga Abril y Francisca Martín Mauri, y Baztàn_Bidasoa selvas umidas de Navarra d’Iñaki Atxa Aranburu.

O premio ESPIELLO AGORA X L’ARAGONÉS ESCOLAR a o millor audiovisual gravau, doblau u  soztitolau en aragonés en l’año 2021, dotau con una esperenzia lúdicoeducativa avaluada en 500 euros y trofeu, recayió en Así, no i arribarán mai d’o IES Castejón de Sos d’a profesora Luzía Fernández Ferreres.

Amás, s’atorgó un azesit a lo curtometrache A viella lladre y se reconoxió a continada labor de realizazión audiovisual en l’entorno escolar a o profesor Javier Vispe Mur.

Toz els rezibioron o gualardón de manos de José Ignacio López Susín, director cheneral de Politica Lingüistica d’o Gubierno d’Aragón, como reconoixenzia a la suya labor de difusión d’o patrimonio lingüistico aragonés y d’o desembolique d’a creyazión audiovisual en luenga aragonesa.

AZEDA DENDE AQUÍ A O VIDEO D’A GALA

ASÍ, NO I ARRIBARÁN MAI


EL DÍA 25 DE MARZO, A LAS 18:00 HORAS, SE PRESENTARÁ EL LIBRO 1 “LA VIDA DE PEDRO SAPUTO” EN LECTURA FÁCIL

El Centro Cultural de Almudévar (calle Mayo, 64) albergará, el día 25 de marzo, viernes, la presentación del libro La vida de Pedro Saputo en lectura fácil.

Será a las 18:00 horas cuando comience el acto que contará con la presencia de Antonio Labarta, alcalde de Almudévar; José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón; y Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón.

Santiago Aguado, técnico de Plena inclusión Aragón, será el encargado de explicar el proyecto, mientras que Valentia, O Pozal de Almudévar y La Orquestina del Fabirol, amenizarán la ceremonia con sus actuaciones.

El libro, que ya tiene su versión en lengua aragonesa y en catalán de Aragón,  busca adaptar a lectura fácil la vida de Pedro Saputo, dar a conocer la cultura y tradiciones de Aragón a personas con dificultades de comprensión lectora y utilizar la tecnología para fomentar la lectura, en un proyecto llevado a cabo por Plena inclusión Aragón y que ha contado con la participación de numerosas entidades públicas y privadas.

CONSULTE AQUÍ LA PROGRAMACIÓN

CONOZCA CÓMO LLEGAR

VISITE LA PÁGINA WEB DE PLENA INCLUSIÓN

ACCEDA AL CONTENIDO DEL LIBRO


DOMINGO 27 DE MARZO, A LAS 17 ORAS: ENTREGA D’O PREMIO ESPIELLO AGORA X L’ARAGONÉS

Entre o 25 de marzo y o 3 d’abril de 2022 se va a zelebrar a XIX edizión d’Espiello Festival Internazional de Documental Etnográfico de Sobrarbe.

En ista ocasión, imos a poder desfrutar d’él de traza presenzial, en o Palazio de Congresos de Boltaña (carrera Luis Fatás, s/n), y de traza telematica, a traviés d’a plataforma FESTHOMETV.

Entre os autos programatos sobrex a entrega, o domingo 27 de marzo, d’o Premio Espiello Agora x l’aragonés, iniziativa d’a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica d’o Gubierno d’Aragón y d’o Servizio de Cultura d’a Comarca de Sobrarbe, en una gala que será enfilata por Cachito (Guillermo Gorría), y que contará con a presenzia de José Ignacio López Susín, direutor cheneral de Politica Lingüistica y que será amenata con as autuazions d’a Orquestina del Fabirol y o Monstruo de las Natas.

Ta conoxer más:

PROGRAMA D’O FESTIVAL

CATALOGO D’O FESTIVAL

EL DOMINGO 27 DE MARZO, A LAS 17 HORAS: ENTREGA DEL PREMIO ESPIELLO AGORA X L’ARAGONÉS

Entre el 25 de marzo y el 3 de abril de 2022 se va a celebrar la XIX edición de Espiello Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe.

En esta ocasión, vamos a poder disfrutar de él de forma presencial, en el Palacio de Congresos de Boltaña (calle Luis Fatás, s/n), y de manera telemática, a través de la plataforma FESTHOMETV.

Entre los actos programados destaca la entrega, el domingo 27 de marzo, del Premio Espiello Agora x l’aragonés, iniciativa de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón y del Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe, en una gala que será conducida por Cachito (Guillermo Gorría), y que contará con la presencia de José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística y que será amenizada con las actuaciones de La Orquestina del Fabirol y el Monstruo de las Natas.

Para conocer más:

PROGRAMA DEL FESTIVAL

CATÁLOGO DEL FESTIVAL


SE HAN CONSTITUIDO LOS INSTITUTOS DEL ARAGONÉS Y DEL CATALÁN DE ARAGÓN DENTRO DE LA ACADEMIA ARAGONESA DE LA LENGUA

El escritor Ánchel Conte y el profesor de la Universidad de Zaragoza Javier Giralt serán los directores del Instituto de l’aragonés y el Institut aragonés del català.

El pasado lunes, 21 de marzo de 2022, se constituyeron en Zaragoza el Instituto de l’Aragonés y el Institut Aragonès del Català, integrados en la Academia Aragonesa de la Lengua, entidad que fue creada por la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón (más conocida como “Ley de Lenguas de Aragón”) y que se rige por los Estatutos aprobados en el Decreto 56/2018 del Gobierno de Aragón. Es una institución científica oficial y pública en el ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón y está formada por el Instituto de l’Aragonés y el Institut Aragonès del Català.

Estos dos institutos son los encargados, según los Estatutos mencionados, de proponer las normas del uso correcto del aragonés y del catalán en Aragón y de velar por su aplicación; también tienen, entre otras, las competencias de inventariar y actualizar su léxico, estimular su uso, enseñanza y difusión, colaborar con la formación del profesorado, o asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con ambas lenguas.

En esta primera sesión, ambos institutos han elegido a su director y a su comisión permanente, que serán los órganos de gobierno junto con el plenario, formado por los académicos que se adscribieron a cada uno de ellos en la sesión de constitución del pleno de la Academia (1 de octubre de 2021).

En el caso del Instituto de l’Aragonés, el director es Ánchel Conte, al que acompañan en la comisión permanente Juan Pablo Martínez (subdirector), Francho Nagore (secretario-administrador), María Pilar Benítez y Manuel Castán (vocales). En el caso del Institut Aragonès del Català, el director es Javier Giralt, al que acompañan en la comisión permanente Ramon Sistac (subdirector), María Teresa Moret (secretaria-administradora), Merche Llop y Carmen Alcover (vocales).

En su reunión constitutiva, ambos Plenarios de los institutos también nombraron dos vocales, respectivamente, para la Junta de Gobierno de la Academia. De esta manera, el órgano de gobierno de la Academia, conformado por Javier Giralt como presidente, M.ª Pilar Benítez como vicepresidenta, Juan Pablo Martínez como secretario y M.ª Teresa Moret como tesorera, se completa ahora con los vocales Francho Rodés, M.ª Ángeles Ciprés, Ramón Sistac y Merche Llop.

Asimismo, se trataron otros asuntos que serán llevados próximamente al Pleno de la Academia Aragonesa de la Lengua para su discusión y aprobación.


DESFRUTA CON UN NUEVO TALLER DE RADIO OS DIYAS 2 Y 9 D’ABRIL

O Instituto Aragonés d’Arte y Cultura Contemporanios (IAACC) Pablo Serrano de Zaragoza acullirá, os diyas 2 y 9 d’abril, un nuevo Taller de Radio en Aragonés impartito por a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica d’o Gubierno d’Aragón, con a colaborazión de Resonar.

Dimpués d’o taller d’adultos, que se zelebró de traza online, se torna a la presenzialidat ta levar a cabo l’autividat destinata a toz aquels chovens cualas edaz sían comprenditas entre os 13 y os 18 años, y a os ninos mayors de ueito años que bi acudan acompañatos d’un adulto.

O taller contará d’una serie de fayenas enfilatas a formar y entretener, afavorindo a esprisión oral, o treballo cooperativo, a satisfazión d’as ansias creativas u a conoixenzia d’os aspeutos teunicos basicos d’o meyo radiofonico, tot ixo adautato a cada grupo d’edat y con o protagonismo d’a luenga aragonesa.

A partizipazión en dito taller ye gratuita, quedando a inscripzión ubierta dica o diya 1 d’abril.

AMPLE A INFORMAZIÓN, AQUÍ

CONOXCA CÓMO INSCRIBR-SE, AQUÍ


MERXE LLOP PRESENTA “JESÚS MONCADA A L’ESCOLA”, UNA WEB DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL GOVERN D’ARAGÓ

Dissabte que ve, 26 de març, la sala Goya de Mequinenza celebrarà la jornada “Paisatge i memòria: una mirada literària”.

Serà a les 11 hores quan comence l’acte, que comptarà amb la presència de Noemí Sabugal, escriptora i periodista, autora de Fills del carbó; Pilar Agudo, filòloga i periodista, directora del documental Estació de pas; i Merxe Llop, que procedirà a presentar el projecte “Jesús Montcada a l’escola”, promogut per la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó.


EL DIA DE LA POESIA A L’IES JOAQUÍN TORRES DE MEQUINENSA

A l’IES Joaquín Torres de Mequinensa vam celebrar el Dia Mundial de la Poesia exposant els treballs finalistes dels quatre cursos de l’ESO. L’activitat que hem fet és ben original i creativa, es diu Blackout poetry o poesia oculta. Es tracta de crear una frase poètica a partir d’un altre text. En el nostre cas vam utilitzar un fragment de Camí de Sirga de Jesús Moncada per 3r i 4t i un fragment d’Espills trencats de Màrio Sasot per 1r i 2n.

Gràcies a tots els alumnes per fer l’esforç i felicitats als finalistes.

Enllaç al web del centre:


LA INCREÍBLE MEZCLA DE FOLK PIRENAICO Y MÚSICA TECNO: TAÑEN FURO-SUENAN FUERTE

Ha comenzado un nuevo viaje, una experiencia a través de un mundo que, contra todo pronóstico, se mantiene fuerte y vivo. Se trata de un lugar donde se guardan las tradiciones como un tesoro, donde sus habitantes permanecen en contacto con la tierra, con el viento, el frío, la nieve, el agua, el fuego y el sol. Y ese viaje, esa experiencia, la vive un joven DJ de una gran ciudad. Su intención: capturar los sonidos, las imágenes y los ritos y costumbres más importantes del Pirineo aragonés, durante el ciclo anual. Unas montañas que hoy suenan fuerte, TAÑEN FURO.


PRENZIPIA ESPIELLO AGORA X L’ARAGONÉS

O domingo 20 de marzo dende as 19:00 podrán veyer-se as zintas selezionadas:

NOTIZIARIO MATINAL ARAGONÉS / NOTICIARIO MATINAL ARAGONÉS
DIRECCIÓN: Jorge Pueyo Sanz, 1h 14´43´´
frame - jorge pueyo.jpg
SINOPSIS
: El Noticiario matinal aragonés es una producción audiovisual, en concreto una serie compuesta por 34 capítulos, realizada por Jorge Pueyo íntegramente en aragonés en la que este foncense, resume con humor «somarda» las noticias de Aragón (y Corona) a través de Twitter e Instagram.

A FAMILIA SOSTE-NIBLE / LA FAMILIA SOSTE-NIBLE
DIRECCIÓN: Asociación LlobreGats, 31´34´´,
a22005 a familia soste-nible.jpg
SINOPSIS: Mini serie animada que ayuda a reutilizar, separar, reducir y depositar bien los residuos en contenedores y puntos limpios.

COLONOS
DIRECCIÓN: Arturo Hortas, 14’07»
a22032 imagen96 - arturo hortas.jpg
SINOPSIS
: En 1949 se aprueba la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables, por la cual las denominadas Tierras en exceso serían destinadas a la instalación de los colonos en unidades familiares de explotación.
Este documental muestra una breve pincelada de las vidas de aquellas personas.

¡FELIZ NAVIDÁ! / ¡FELIZ NAVIDAD!
DIRECCIÓN: Javier Marín Pardo, 2’50»
feliz navida.jpg
SINOPSIS:
Villancico en cheso que replega lo que ye la Navidá -las suyas chintas, las suyas farteras…


BAZTÁN_BIDASOA SELVAS UMIDAS DE NAVARRA / BAZTÁN_BIDASOA BOSQUES HÚMEDOS DE NAVARRA

DIRECCIÓN: Iñaki Atxa Aranburu, 22´29″
cartel - inaki atxa.jpg
SINOPSIS:
Es un documental que habla de los bosques húmedos de Navarra y su fauna salvaje. «Kirik» es una ardilla, protagonista del documental que será la encargada de guiar al espectador por las cuatro estaciones.

NOGARÁ: 30 ANYOS D´ESCOLA / NOGARÁ: 30 AÑOS DE ESCUELA (KREVI SOLENCO)
DIRECCIÓN: David del Fresno, 4´15´´
fotograma1 - krevi solenco.jpg
SINOPSIS
: Canción por o 30 aniversario d´asociación nogará religada. resumen d´as accions y actividatz que se i fan y amostranza d´as cosas que encara quedan por fer por l´aragonés.

AI DIOS! / ¡AY DIOS!
DIRECCIÓN: Carlos Baselga Abril y Francisca Martín Mauri, 8´47´´
fotograma 3 - el baselga.jpg
SINOPSIS:
Yera en tiempos d’antis más, en a chicota redolada d’o Sobrarbe, a plegada d’uns especuladors con intinzions d’acabar con a paz y tranquilidat d’os suyos vezins.

SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES DE JAVIER VISPE MUR (DIRECCIÓN Y GUIÓN)
LA VIELLA LLADRE / LA VIEJA MALVADA
la viella lladre cartel - javier vispe mur.jpg

SINOPSIS:
En Gistaín hay una misteriosa casa que siempre ha despertado la curiosidad de los niños y niñas del pueblo. Hoy es el día en el que se deciden a explorarla.

TERROR EN PINETA 2 / TERROR EN PINETA 2
terror en pineta 2 cartel - javier vispe mur.jpg

SINOPSIS:
La clase de Bielsa se adentra en el valle de Pineta en una excursión. Allí ocurrirán cosas inesperadas…


“CONTIN CONTANDO… CUENTOS N’ARAGONÉS TA NINOS… Y MAYORS”, ADIBE DOS NUEVOS CAPITOLS

Contin Contanto, o proyeuto de Resonar Producciones que replega la narrazión, en luenga aragonesa, de cuentos tradizionals, enampla o suyo conteniu con dos nuevos podcasts.

A os que ya i yeran (Os tres tozinez, A basa d’a mora y Rizez d’oro y os tres onsos), se suman agora atros dos capitols que pueden ser agoyaus a traviés d’a pachina web de Aragón Radio:

Dos cuentés d’a val de Chistáu

O chigán d’o turbón

Azeda y descargue o conteniu a traviés d’o siguién enrastre:

Consulte iste y atros recursos educativos en aragonés a traviés d’o siguién enlaz:


FESTA DE LA LLENGUA MATERNA: ‘LES NOSTRES JOTES’

Aquest diumenge 20 de març de 2022, al Centre Cultural de la Portellada, se celebra la Festa de la Llengua materna dedicada a Les nostres jotes.

PROGRAMA

17 h Taller-demostració de cant de jota improvisada

A càrrec de Laura Satué, professora i cantant de jota

Per als més menuts hi haurà una paradeta per acolorir i jugar sobre la jota

18.10 h Xocolatada

Muntatge d’una enramada de globus col·laborativa amb paraules precioses de la nostra llengua.

18.30 h Introducció al Dia Internacional de la Llengua Materna

Presentació i repartiment de “Lo Bres de la llengua materna” per als nous nascuts.

Actuació: Jotes tradicionals del Matarranya

A càrrec de l’escola de jota de la Portellada, juntament amb la cantant Laura Satué i el guitarrista Jesús Buisan de Nonasp. Amb adaptacions de dites i contalles de la Portellada.

Activitat en el marc dels actes que promou la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna declarat per la UNESCO.


PRESENTACIÓ DEL MAPA DE TOPONÍMIA DE MEQUINENSA

El passat 19 de febrer, dins de les actes de celebració del Dia de la llengua materna, es va presentar el mapa de toponímia de Mequinensa al Centre d’Estudis Jesús Moncada. L’edició ha sigut possible gràcies a la col·laboració del ajuntament de la localitat, la comarca del Baix Cinca i la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó.

Aquest mapa, que forma part d’una sèrie de zones d’Aragó on es parla aragonès i català, es va començar a elaborar amb l’alcaldessa Magda Godia, recentment desapareguda, per la qual cosa l’acte es va convertir en un homenatge a la seua figura.

Així mateix, Jaume Arbiol, guanyador del III Premi d’Investigació Jesús Moncada, va presentar el seu treball Mequinensa 1808 – 1898: 90 anys del segle XIX.

Per llegir-ne més:

D’esquerra a dreta, el president de la comarca del Baix Cinca, Marco Ibarz, l’alcalde de Mequinensa, Antonio Sanjuán, i l’assessora docent de la Direcció General de Política Lingüística, Azucena López.

Jaume Arbiol, guanyador del III Premi d’Investigació Jesús Moncada


SE PRESENTAN VEINTIDÓS VIDEO-POEMAS DE ESCRITORAS QUE IMPULSAN EL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN

El director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, y la directora general de Planificación y Equidad, Ana Montagud, han presentado esta mañana un conjunto de veintidós video-poemas que dan voz a mujeres destacadas de la literatura en aragonés y en catalán de Aragón.

Ana Abarca de Bolea, Carmen Castán, Isabel de Rodas, Carmina Paraíso, María José Subirá Lobera, Nieus Luzía Dueso, Pilar Benítez, Ana Giménez Beltrán, Chuana Coscujuela, Rosario Ustáriz, Mariví Nicolas, Natividad Castán, Elena Gusano, Merche Llop, Marta Momblant, María Pilar Febas, Susana Antolí, Silvia Ferragut, Carmen Alcover, Ana Tena, Elena Chazal y Kalu Treviño han sido los nombres escogidos para protagonizar estos veintidós audiovisuales, que se han podido hacer realidad gracias a los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a la colaboración de la Comarca de la Jacetania.

Dichos trabajos forman parte del proyecto Vozes en o zierzo/Veus en el cerç/Voces en el cierzo, que se desarrollará durante todo el año 2022 y la primera mitad del 2023 y que se inició el 21 de febrero (Día Internacional de la Lengua Materna) con el estreno del documental Aragonés y catalán, nuestras lenguas.

En ellos, que estarán disponibles en el canal de Youtube “Lenguas de Aragón” y a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón, han participado nombres de la talla de Chulia Ara o María Teresa Moret, comisarias de una exposición que recorrerá Zaragoza, Jaca y Alcañiz a partir de octubre; Vicky Calavia, que ha ejercido de coordinadora; Álvaro Mazarrasa, responsable de su edición; y las propias autoras, que han aportado su voz, en muchos casos, en la locución de los textos.

Los video-poemas contribuyen así a poner en valor y a visibilizar el papel de la mujer y de la perspectiva de género en relación con las lenguas propias de Aragón, sumándose a una larga lista de proyectos que desde las direcciones generales de Política Lingüística y de Equidad y Planificación del Gobierno de Aragón se han puesto en marcha en busca de dichos objetivos. Además, contienen un código QR con una breve reseña biográfica de la autora que permite utilizarlos también como herramienta didáctica.

CONSULTE LA NOTICIA COMPLETA DE ARAGÓNHOY, AQUÍ

ACCEDA DESDE AQUÍ AL VÍDEO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ACCEDA DESDE AQUÍ AL CANAL DE YOUTUBE “LENGUAS DE ARAGÓN”

José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística; y Ana Montagud, directora general de Planificación y Equidad


CASPE ACOGERÁ LA PRESENTACIÓN DEL ENSAYO “JOHAN FERRÁNDEZ DE HEREDIA”, DE ÁNGELES CIPRÉS PALACÍN Y RAFEL VIDALLER TRICAS

El Salón del Castillo del Compromiso de la ciudad de Caspe ha sido el lugar escogido para la presentación del libro Johan Ferrández de Heredia, que tendrá lugar el próximo viernes, 18 de marzo, a las 19:30 horas.

Se trata de un breve ensayo biográfico y lingüístico que analiza el legado del que fue un referente en la baja Edad Media aragonesa y europea debido a su ambiciosa labor de traducción y difusión cultural que elevó al aragonés a la condición de lengua de cultura.

La biografía, editada por Aladrada Ediciones, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Caspe y de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia, impulsada por la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Política Lingüística.

El acto, en el que no faltarán los autores del libro, Ángeles Ciprés Palacín y Rafel Vidaller Tricas; el director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Caspe, Rafael Lumbreras, se inserta dentro del conjunto de actividades programadas con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna 2022.

ACCEDA DESDE AQUÍ A LA INVITACIÓN DEL EVENTO

CONSULTE AQUÍ EL CARTEL DEL EVENTO


O DÍA INTERNAZIONAL D’A MULLER, TAMIÉN EN ARAGONÉS

Un año más, como cada 8 de marzo, bi ha muitas autividaz relazionadas con o Día Internazional d’a Muller en os diferens munizipios aragoneses.

Muitas asoziazions e instituzions, como a Comarca d’a Chazetania, o Conzello de la Val d’Echo, o Ligallo de Fablans de l’Aragonés u Mallata, promozionan ditos autos fendo servir a luenga aragonesa.


A TRADUZIÓN ARAGONESA DE “ZARAGOZA” DE BENITO PÉREZ GALDÓS, S’INCORPORA A LA COLEZIÓN CLASICOS D’ISABEL DE RODAS, EN VISPRAS D’A ZINCOMARZADA

Dezaga d’os volumens adedicatos a Miguel Labordeta, Emilia Pardo Bazán y Baltasar Gracián, a Colezión Clasicos Isabel de Rodas incorpora, consonando con a zelebrazión d’a festividat local d’a ziudat conoxita como “zincomarzada”, a traduzión en aragonés de Zaragoza.

Zaragoza novela publicata en 1873 y incluyita dentro d’os Episodios Nazionals de Benito Pérez Galdós, describe con detalle o segundo encorralamiento que sofrió a ziudat, entre chinero y febrero de 1809, en o contesto d’a Guerra d’a Independenzia que tenió a españols y franzeses como prenzipals protagonistas.

A colezión prene o nombre d’Isabel de Rodas y Araiz, escritora que ubrió a la muller a puerta d’a literatura en o sieglo XVII, y ye estada empentata por o Departamento d’Educazión, Cultura y Esporte d’o Gubierno d’Aragón, a traviés d’a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica con a colaborazión d’a Direzión Cheneral de Cultura.

En ella se replegan testos clasicos en aragonés u traduzitos a ista luenga, azesible de traza gratuita a traviés d’a plataforma Aragón eBiblio y d’a Biblioteca Virtual d’Aragón (Biviar), siguindo a vía ubierta por o programa “Agora x l´aragonés” y por proyeutos como “Aragonario” u “TraduZe”, entre atras ferramientas desembolicatas a traviés d’o “Programa Europeu POCTEFA LINGUATEC”, que miran incorporar a literatura en aragonés en o mundo dichital.

En ista ocasión, a traduzión ye estata feita por Miguel Martínez Tomey, gualardonato con o premio Arnal Cavero 2020 por a suya versión aragonesa d’a Emblemata Horatiana.

Azeda dende aquí a eBiblio.

Azeda dende aquí a Biviar.

Escargue aquí Zaragoza (I).


VÍDEO RESUMEN DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA 2022

El día 21 de febrero de 2022, el Salón de Caja Rural de Aragón de Zaragoza acogió la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna.

Durante la ceremonia se proyectó, en calidad de estreno, el documental Aragonés y catalán, nuestras lenguas de Vicky Calavia, que inaugura el proyecto Vozes en o zierzo/Veus en el cerç/Voces en el cierzo que recorrerá todo el año 2022 y la primera mitad de 2023 con diversas actividades y elaboración de materiales audiovisuales.

Puede ahora acceder desde el siguiente enlace al vídeo que resume dicho acto: