Actualidad


23 DE ABRIL, DÍA DE ARAGÓN

Como cada 23 de abril, celebramos el día de San Jorge/San Chorche/Sant Jordi.

Disfrutemos de la mejor literatura en aragonés y en catalán de Aragón, como Zaragoza (I), de Benito Pérez Galdós (Colezión Isabel de Rodas); La deleria d’el cobol, de José Solana Dueso (Premio Arnal Cavero 2021); Terra agra, de Lluis Rajadell Andrés (Premio Guillem Nicolau 2021); además de otros títulos disponibles en la APP LITEARATURA.


PRESENTAZIÓN D’O LIBRO “QUÉ FAS… QUÉ FAS? VIENS U T’EN VAS?”

O Teatro Salesianos de Uesca será o puesto en o cual o venién chueves, 28 d’abril, a las 19:00 oras, se faiga a presentación d’o libro Qué fas… qué fas? Viens u t’en vas?, una recopilazión d’obras de teyatro representatas por l’alumnalla d’o Colechio Salesianos San Bernardo de Uesca en os zaguers años, y baxo a direzión d’o profesor Chesús Botaya Estaún.

L’auto contará con a presenzia de José Ignacio López Susín, direutor cheneral de Politica Lingüistica d’o Gubierno d’Aragón, y con o grupo de teatro “Ta ninos” que meterá en eszena a obra A prenzipesa Ababolina.


EL CARTEL DEL DÍA DEL LIBRO DEL MINISTERIO DE CULTURA, TAMBIÉN EN ARAGONÉS Y CATALÁN DE ARAGÓN

Un año más, el Ministerio de Cultura ha editado el cartel institucional del Día del Libro en todas las lenguas del Estado, por lo que se podrá disfrutar también en aragonés y en catalán de Aragón.

La imagen diseñada por Elena Odriozola, galardonada con el Premio Nacional de Ilustración 2015, ha sido la escogida para acompañar a la cita de la ganadora del Premio Cervantes 2021, Cristina Peri Rossi: “La literatura nos separó: todo lo que supe de ti lo aprendí de los libros y a lo que faltaba yo le puse las palabras”.

VERSIÓN EN ARAGONÉS: DÍA D’O LIBRO 2022

VERSIÓN EN CATALÁN DE ARAGÓN: DIA DEL LLIBRE 2022


ARRANQUEN LES PROJECCIONS EN CINEMA DE LES ENTREVISTES A LES PERSONES GRANS DE SAIDÍ

Dissabte que ve, 23 d’abril, a les 19.00 hores, coincidint amb la celebració del Dia d’Aragó, es durà a terme la primera de les projeccions que recullen una sèrie d’entrevistes a persones majors de la localitat de Saidí.

Es tracta de 14 vídeos en els quals els més grans del municipi d’Osca tracten temes d’allò més variat (embaràs, infància, supersticions, gastronomia…), que pretenen contribuir a la recuperació de la memòria oral, en les quals els informants s’expressen en el dialecte local del català d’Aragó, utilitzant expressions, lèxic i entonacions que en molts casos estan a punt de desaparéixer, d’ací el seu valor dins dels esforços per la conservació del nostre patrimoni lingüístic.

Els treballs, impulsats per Sergio Rivas Fullola i Sonia Ezquerra Corones, dins del projecte cultural Fem Memòria Saidí, han sigut possibles gràcies a la “XXIX Beca Amanda Llebot 2018”, atorgada pel Institut d’Estudis del Baix Cinca –IEBC, així com per la participació de l’Ajuntament de Saidí, el CEIP San Juan Bautista, l’Associació cultural local ‘Branquil’ i la Comissió de Festes.

PREMI SOBRE LA IMATGE PER A CONÉIXER ELS DETALLS DE L’ESDEVENIMENT


PRESENTACIÓ DEL LLIBRE QUADERN DE MEMÒRIA. DE FRAGA A MAUTHAUSEN (1938-1945), LA MEMÒRIA VIVA DE JOAQUÍN ORÚS

La promesa de donar a conèixer a tothom l’horror dels camps nazis va fer que el fragatí Joaquín Orús posés per escrit les seues vivències com a exiliat a França i com a presoner a Mauthausen. Així és com va deixar redactats tres quaderns de memòries, que la seua família va custodiar fidelment i que avui l’Institut d’Estudis del Baix Cinca IEA trau a la llum.

La presentació de la publicació que n’ha resultat tindrà lloc divendres 22 d’abril a les 20 hores, a la sala d’actes del Palau Montcada de Fraga, dins de les activitats als voltant del Dia del llibre que organitza l’Ajuntament de Fraga. Hi intervindran Miguel Ángel Orús, renebot de l’autor dels escrits, Susana Balsalobre, professora d’història a l’ensenyament secundari; Josep Maria San Martín, delegat de l’Amical de Mauthausen a l’Aragó, i Pep Labat, responsable de publicacions de l’IEBC, que ha tingut cura de l’edició.

Es podrà fullejar i adquirir el llibre en acabar la presentació o en la parada de l’IEBC del Dia del llibre als jardins de l’Alcavó.


“NOSALTRES” AL CEIP SAN JUAN BAUTISTA – SAIDÍ

El dijous 31 de març vam gaudir de l’espectacle de Joan Manuel Gurillo «NOSALTRES. HISTÒRIA CÒMICA DE LA NOSTRA HISTÒRIA”, on la nostra història i les persones que habiten les nostres terres són els protagonistes d’aquesta obra còmica.

Va ser un dia molt important a la nostra escola perquè va ser la primera activitat que vam celebrar totes les classes juntes des de fa molt temps.

A més a més el fil conductor durant aquest curs per a totes les activitats del nostre centre és LA HISTÒRIA, per això va ser una obra que ens anava perfecta per la nostra temàtica.

Aquesta activitat es va realitzar dins del programa Jesús Moncada.

En aquest enllaç es pot veure una mica la nostra experiencia:


A PORTALADA EDUCATIVA ARASAAC DISPOSA YA D’A SUYA VERSIÓN EN ARAGONÉS / EL PORTAL EDUCATIVO ARASAAC DISPONE YA DE SU VERSIÓN EN ARAGONÉS.

A portalada educativa ARASAAC, implementata y finanziata por o Departamento d’Educazión Cultura y Esporte d’o Gubierno d’Aragón y coordinata por a Direzión Cheneral d’Innovazión y Formazión Profesional de dito departamento disposa ya d’a suya versión en aragonés.

ARASAAC ye un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicazión (SAAC) basato en l’uso de pictogramas que fazilitan a comunicazión a las personas que tienen dificultaz en iste ambito por diferens fautors (diversidat funzional, esconoximiento de l’idioma, traumatismos y dechenerazión cognitiva).

A realidat trilingüe d’Aragón nos empenta a fer fren a la mesma dende toz os ambitos. A ferramienta d’ARASAAC, traduzita a más de trenta luengas, no podeba dar a espalda a iste feito, y a suya versión en aragonés eba d’estar presén. A plegata contina d’alumnalla inmigrán en as diferens etapas educativas, y en as diferens zonas lingüisticas d’a comunidat, requiere a implementazión de toz os recursos esistens.

Dende a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica s’ha feito o esfuerzo d’adautar y traduzir os contenitos d’a portalada ta meter-los a la disposizión d’educadors y alumnalla.

A comunicazión y o parlache son esenzials ta tot ser umán, ta relazionar-se con os de demás, ta aprender, ta desfrutar y ta partizipar en a soziedat y uei en diya, grazias a istos sistemas, no han de veyer-se frenatos a causa d’as dificultaz en o parlache oral. Por ista razón, totas as personas, ya sían ninos, chovens, adultos u viellos, que por cualsequier causa no han alquirito u han perdito un libel de fabla sufizién ta comunicar-sen de traza satisfactoria, amenestan emplegar un SAAC.

Arasaac conta con una colezión de más de 10.000 pictogramas. O equipo d’ARASAAC y a suya comunidat de colaboradors creya y adauta materials ta la comunicazión y l’azesibilidat cognitiva a partir d’a colezión de pictogramas d’ARASAAC.

Joaquín Ezpeleta ye considerato o suyo creyador. Grazias a la colaborazión que s’inizió con o Zentro Politeunico Superior (ZPS) d’a Universidat de Zaragoza y o ZPEE Alborada, una alunna adautó un zorz virtual creyato ta o suyo proyeuto fin de cursa y a partir d’astí, en 2007, se creyó ARASAAC.

 

El portal educativo ARASAAC, implementado y financiado por el Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y coordinado por la Dirección General de Innovación y Formación Profesional de dicho departamento dispone ya de su versión en aragonés.

ARASAAC es un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) basado en el uso de pictogramas que facilitan la comunicación a las personas que tienen dificultades en este ámbito por distintos factores (diversidad funcional, desconocimiento del idioma, traumatismos y degeneración cognitiva).

La realidad trilingüe de Aragón nos impulsa a hacer frente a la misma desde todos los ámbitos. La herramienta de ARASAAC, traducida a más de treinta lenguas, no podía dar la espalda a este hecho, y su versión en aragonés debía estar presente. La llegada continua de alumnado inmigrante en las diferentes etapas educativas, y en las diferentes zonas lingüísticas de la comunidad, requiere la implementación de todos los recursos existentes.

Desde la Dirección General de Política Lingüística se ha hecho el esfuerzo de adaptar y traducir los contenidos del portal para ponerlos a disposición de educadores y alumnado.

La comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacionarse con los demás, para aprender, para disfrutar y para participar en la sociedad y hoy en día, gracias a estos sistemas, no deben verse frenados a causa de las dificultades en el lenguaje oral. Por esta razón, todas las personas, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, que por cualquier causa no han adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente para comunicarse de forma satisfactoria, necesitan usar un SAAC.

Arasaac cuenta con una colección de más de 10.000 pictogramas. El equipo de ARASAAC y su comunidad de colaboradores crea y adapta materiales para la comunicación y la accesibilidad cognitiva a partir de la colección de pictogramas de ARASAAC.

Joaquín Ezpeleta es considerado su creador. Gracias a la colaboración que se inició con el Centro Politécnico Superior (CPS) de la Universidad de Zaragoza y el CPEE Alborada, una alumna adaptó un ratón virtual creado para su proyecto fin de carrera y a partir de ahí, en 2007, se creó ARASAAC.


SEMANA D’AS LUENGAS, ARAGONÉS Y ASTURIANU

Los días 26 y 28 de abril, de 18:00 a 20:00 horas se celebrará la Semana Online de las Lenguas Propias.

Se trata de una iniciativa impulsada desde la Federación de Enseñanza CCOO Aragón en colaboración con la Federación de Enseñanza CCOO Asturies con la finalidad de dar valor a lenguas propias de cada territorio como son l’aragonés y la llingua asturiana.

Las charlas se centrarán en el análisis de la situación de ambas lenguas en los centros educativos y en la sociedad civil y en las medidas que permitan garantizar su enseñanza en el ámbito escolar.

Se contará, entre otros ponentes, con la participación de José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, y de Antón García Fernández, director general de Política Lingüística del Principado de Asturias.

AMPLÍE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA, AQUÍ

RELLENE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, AQUÍ


«LA DITA DITA» UN PROJECTE EDUCATIU COL·LABORATIU INTERCENTRES

Enguany, com a activitat intercentre per al Dia de la Llengua es va proposar des del Seminari Autonòmic de Professors/es en català d’Aragó el projecteLa dita dita: l’hivern”, coordinat per la mestra del CRA Olea Núria Lombarte.

L’activitat va consistir en fer un recull de dites sobre l’hivern per tal conèixer i conservar la tradició oral. Es va realitzar una sessió de presentació i introducció i una altra de  posada en comú de les dites que havia recollit l’alumnat al seu poble. Com a producte final van iifer una presentació de google col·laborativa amb el treball resultant de cada escola. A més, alguns centres van completar l’activitat amb la gravació de vídeos i exposicions.

El següent pas serà la part final per posar en contacte l’alumnat amb els seus companys d’altres centres. Esta activitat activitat complementària serà per Sant Jordi, cada xiquet/a farà un punt de llibre amb les dites recollides. que arribarà als xiquets/es d’un altre centre.

En total hi han participat 11 centres: CRA Tastavins, CRA Alifara, CRA Olea, CRA Algars, CEIP Maria Moliner (Fraga), CRA La Llitera, CRA Matarraña, CEIP San Juan Bautista (Saidí), CEIP Vicente Ferrrer (Vall-de-roures), CEIP Virgen del Portal (Maella) i IES Matarraña (Vall-de-roures).

Com a autoavaluació, cal assenyalar que van haver molts alumnes que no coneixien a casa cap dita ni tenien ningú del seu entorn per recollir-ne. Esta pèrdua de la memòria oral reafirma la necessitat de seguir realitzant estes activitats.

Aquí podeu vore el projecte i una mostra del treball resultant.


EL LIBRO “RECOPILATORIO DE CANCIONES CON TEXTOS EN LENGUA ARAGONESA” LLEGA A LA FERIA ARAGONESA DE LA MÚSICA DE MONZÓN

El próximo domingo, a las 17:00 horas, se presentará el libro Recopilatorio de canciones con textos en lengua aragonesa, en el contexto de Gramola, Feria Aragonesa de la Música, que se celebra en Monzón los días 7, 8, 9 y 10 de abril.

Ana Isabel Serrano Osanz y Roberto Anadón Mamés, responsables del trabajo impulsado por la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia de la Universidad de Zaragoza, analizan en él una serie de canciones del patrimonio musical en lengua aragonesa e incluyen fichas informativas y enlaces que posibilitan escuchar dichas melodías.


LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN, PRESENTES EN EL I PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ARAGÓN 2021-2024

El Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad de Aragón 2021-2024 tiene por objeto dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y a sus familias con el fin de mejorar y progresar en la atención, promoción e inclusión de las personas con discapacidad en Aragón.

La Línea 2. Accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y no discriminación, recoge en su Objetivo General 2.2 (Asegurar el derecho a la autonomía personal y la accesibilidad universal para todas las personas), el Objetivo 2.2.2 (Mejorar la accesibilidad de la información y comunicación, bienes, productos y servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el fin de proporcionar unas adecuadas condiciones de accesibilidad universal), que se concreta en: «Fomento de la comunicación en las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón) mediante la implantación de herramientas TIC que favorezcan la accesibilidad, tales como la síntesis vocal o el reconocimiento de voz», cuya implementación corresponde al Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

ACCEDA DESDE AQUÍ AL I PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ARAGÓN 2021-2024:


EL DOCUMENTAL “ARAGONÉS Y CATALÁN, NUESTRAS LENGUAS”, SE PROYECTARÁ EN LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA COMO PARTE DEL PROGRAMA “LECTURAS EN FLOR”

Entre el 19 de marzo y el 29 de abril se están llevando a cabo los diferentes actos culturales programados dentro de “Lecturas en Flor”, proyecto impulsado por la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana y la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, que oferta durante semanas presentaciones literarias, actuaciones teatrales, recitales o proyecciones audiovisuales.

Destacamos entre todas ellas, la proyección que se realizará, el viernes, 8 de abril, a las 20:00 horas, en el Cine Teatro Salón Blanco (calle Garay, 5), del documental Aragonés y catalán, nuestras lenguas, de Vicky Calavia, que realiza un recorrido por la historia de las lenguas propias de Aragón.

Dicho documental, cuya presentación coincidió con la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, se inserta dentro del proyecto Vozes en o zierzo/Veus en el cerç/Voces en el cierzo, que se desarrollará durante todo el año 2022 y la primera mitad del 2023 y que incluye la elaboración de una serie de video-poemas y una exposición sobre mujeres escritoras que utilizaron el aragonés y el catalán de Aragón en sus obras.

PULSE SOBRE LAS IMÁGENES PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN:


BOLTAÑA ACOGERÁ LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PILAR ABARCA (NIETA DE UN REY)”

El próximo martes, 5 de abril, en el Salón de actos Pedro Santorromán, sede administrativa de la Comarca de Sobrarbe (Boltaña, Huesca), se presentará el libro Pilar Abarca (nieta de un rey).

Se trata de una publicación que recupera la primera edición de la novela que publicara en 1919 José Llampayas, que recoge entre sus páginas algunas tradiciones y leyendas de Sobrarbe, utilizando a menudo la lengua aragonesa en los diálogos.

El acto dará comienzo a las 19:00 horas, y contará con la presencia de José Manuel Bielsa Manzano, presidente de la Comarca de Sobrarbe; José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón; Carlos Serrano Lacarra, presidente de Sociedad Cultural Aladrada; y José Domingo Dueñas Lorente, profesor de Literatura de la Universidad de Zaragoza, director de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia y autor del estudio introductorio.

PULSE SOBRE LAS IMÁGENES PARA MÁS INFORMACIÓN

 


L’IES MATARRAÑA DE VALL DE ROURES CELEBRA EL DIA DE LA LLENGUA MATERNA

El dijous 24 de març, l’IES va celebrar formalment el Dia de la Llengua materna, que va ser traslladat, des del 21 de febrer, a aquesta data a causa de la pandèmia.

Durant els actes es va presentar el llibre guanyador del Premi Guillem Nicolau 2021de literatura en català convocat pel Govern d’Aragó, Terra Agra, del periodista i escriptor original de Vall de Roures, Lluís Rajadell. L’autor va assistir a un parell de classes de Tercer d’ESO on va explicar als i les alumnes el llenguatge periodístic i va respondre preguntes sobre la seua feina com a periodista i com a escriptor.

A l’hora del pati es va presentar l’exposició La festa de Sant Antoni al Matarranya, amb l’assistència de molts i moltes alumnes, un grup dels quals van rebre llibres de regal com a premi a la seua col·laboració.

A aquests actes també van assistir els regidors de la Comarca del Matarranya i l’assessora tècnica docent de català de la Direcció General de Política Lingüística.

A més a més, el proper Dia de la Llengua, el centre va rebre la visita d’Aragón TV en el programa Buenos días Aragón, on un equip mòbil va connectar en directe duran una classe de 3r d’ESO en l’assignatura de català:

 


LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA PRESENTA LA PÀGINA WEB JESÚS MONCADA A L’ESCOLA / JESÚS MONCADA A L’ESCOLA

El dissabte 25 de març, el director general de Política Lingüística va presentar, a la Sala Goya de Mequinensa, i amb motiu de la celebració de la Jornada Paisatge i memòria: una mirada literària / Paisatge i memòria, una mirada literària, la pàgina web elaborada a partir d’una unitat didàctica de l’acadèmica de la llengua Merxe Llop sobre l’obra literària i pictòrica de Jesús Moncada, natural d’aquesta localitat.

Segons explica l’autora, Jesús Moncada és un referent ineludible de la cultura, la història i la vida al poble vell de Mequinensa. Les persones apassionades per la lectura i la història local coneixen a aquest gran autor aragonès en llengua catalana. Però, Com fer arribar als xiquets, a les xiquetes i als i les adolescents en edat escolar el món literari i artístic de Jesús Moncada?

Així va sorgir una altra reflexió: Potser en les classes de català de les escoles de la zona catalanoparlant d’Aragó, l’alumnat treballa amb algun text sobre l’obra de Jesús Moncada, però aquells i aquelles del mateix centre que no estudien llengua catalana, el coneixeran?

A això es van unir altres preguntes: Han treballat sobre la seua obra els alumnes i les alumnes de la resta de centres de la nostra Comunitat Autònoma i d’altres CCAA? Coneix el professorat no catalanoparlant d’Aragó l’obra de Jesús Moncada? Com fer arribar la seua obra a les persones que assisteixen a activitats dels Centres Públics d’Educació de Persones Adultes, a tertúlies literàries o altres activitats?

A partir d’aquestes reflexions, Merxe Llop es va introduir en el món literari de Jesús Moncada amb el propòsit d’acostar a l’alumnat una obra literària tan extraordinària, no sols per la riquesa dels recursos estilístics, sinó pel sentit profund de les històries i la complexitat de la narració. Ací va començar l’àrdua tasca de buscar i seleccionar aquells elements que, sense distorsionar el text, estigueren a l’abast de la comprensió del públic infantil i juvenil.

D’aquesta manera, va adaptar sis textos amb activitats sobre contes del grup A, dirigit a alumnat de nivell avançat de català, Educació Secundària i Persones adultes; i sis textos amb activitats sobre contes del grup B, per a l’alumnat de primer nivell de català i Tercer cicle d’educació Primària. A més, per descomptat, de la versió en castellà, perquè tots els centres d’Aragó i fora d’Aragó puguen conéixer-los. A això va afegir activitats sobre la seua obra artística i la seua relació amb el context, el contingut i el moment en què va ser creada.

Una vegada conclosa aquesta unitat didàctica tan completa i complexa, la Direcció General de Política Lingüística va decidir transformar-la en una pàgina web bilingüe en castellà i en català per al gaudi de tots i totes les amants de l’obra d’aquest insigne autor, amb la intenció que, a partir d’ara, siga més reconegut en la seua terra.

 


MANUEL RAMÓN CAMPO NOVILLAS PRESIENTA “FLOR DE FALORDIAS” EN CANFRANC

A Biblioteca Publica “José Luis Sampedro” de Canfranc (Plaza d’o Pilar, 1), acullirá, o prosimo sabado, 2 d’abril, a presentazión d’a reedizión d’o libro Flor de Falordias.

L’auto, organizato por l’asoziazión Espelungué, prenzipiará a las 18:30 oras.

O profesor d’aragonés, naxito de Samianigo, Manuel Ramón Campo Novillas (Pol), replega en Flor de Falordias una serie de 36 relatos, propios y allenos, que s’han venito publicando dende fa más de 20 añadas en El Pirineo Aragonés, toz els escritos u adautatos a l’aragonés, con un parlache senzillo, ameno y atrautivo en a suya leutura, mui util aintro y difuera d’as aulas.


I CHORNADA D’ACHIRMANAMIENTO D’O PROFESORATO DE LUENGAS PROPIAS D’ARAGÓN: ARAGONÉS Y CATALÁN. MONZÓN, 25 DE MARZO DE 2022 / I JORNADA D’AGERMANAMENT DEL PROFESSORAT DE LLENGÜES PRÒPIES D’ARAGÓ: ARAGONÈS I CATALÀ. MONTSÓ, 25 DE MARÇ DE 2022 / I JORNADA DE HERMANAMIENTO DEL PROFESORADO DE LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN: ARAGONÉS Y CATALÁN. MONZÓN, 25 DE MARZO DE 2022

I CHORNADA D’ACHIRMANAMIENTO D’O PROFESORATO DE LUENGAS PROPIAS D’ARAGÓN: ARAGONÉS Y CATALÁN. MONZÓN, 25 DE MARZO DE 2022.

O viernes 25 de marzo, o presidén de l’Academia Aragonesa d’a Luenga, Javier Giralt, de conchunta con a vizepresidenta, Mª Pilar Benítez, presentó l’Academia debán de o profesorato de Luengas propias d’Aragón en a I Chornada d’Achirmanamiento d’os Seminarios de Formazión d’o Profesorato d’aragonés y catalán organizato por os Zentros de Profesors de Monzón y Uesca.

No podió aber millor colofón ta la zelebrazión d’una chornada istorica. Por primer vegata, dozens d’as dos luengas tenioron a oportunidat de colaborar en un ambién distendito a la vez que formativo, fer partache de  buenas prauticas y zelebrar de conchunta a esistenzia d’a rezienmén enguerada Academia Aragonesa d’a Luenga, en a cuala son comprenditos  o Instituto de l’aragonés y l’Institut aragonés d’o català.

A las 10:00h., o Castiello de Monzón dio a bienvenita a o profesorato, provenién de toz os puntos d’o nuestro territorio an se fablan aragonés y catalán d’Aragón, y sirvió de bastida ta un recorrito didautico a traviés d’un chuego de pistas en totas dos luengas propias.

Contino, en a Casa d’a Cultura de Monzón, se levó a cabo una puesta en comun d’esperenzias inspiraderas. A saber:

 • Proyeutos Lingüisticos
 • Dia d’a LLengua materna: A dita dita: L’hivern
 • Mems Dia d’a Llengua materna
 • Proyeuto Lingüistico en o CRA Alta Ribagorza
 • Break out de Sant Jordi
 • Ficcions. Els concursos literaris com a projecte
 • Propuesta didautica: Curtos de zine con a escolanalla
 • Projecte de Salut: Programa +QIAIOS +QIAIAS
 • Dia d’a poesia: Poesia oculta
 • Propuestas didauticas
 • O Dia de la Donar
 • Mapa interautivo de luengas europeyas / Mapa interactiu de llengües europees
 • Fem història

De contino, o presidén de l’Academia impartió l’asperada ponenzia “L’Academia Aragonesa d’a Luenga: Istoria, presén y futuro”, con a intervenzión d’a vizepresidenta.

En zagueras, o direutor cheneral de Politica Lingüistica, José Ignacio López Susín, en nombre d’o direutor cheneral d’Innovazión y Formazión Profesional, Antonio Martínez Ramos, y en o suyo propio, clausuró ista parti más formativa d’a chornada y os y as asistens que asinas lo deseyoron, desfrutoron d’una chenta de confraternizazión que permitirá seguir estreitando vinclos ta chornadas esdevenideras.

Aragón ye trilingüe / Aragó és trilingüe / Aragón es trilingüe

 

I JORNADA D’AGERMANAMENT DEL PROFESSORAT DE LLENGÜES PRÒPIES D’ARAGÓ: ARAGONÈS I CATALÀ. MONTSÓ, 25 DE MARÇ DE 2022

El divendres 25 de març, el president de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, Javier Giralt, juntament amb la vicepresidenta, Mª Pilar Benítez, va presentar l’Acadèmia davant el professorat de Llengües pròpies d’Aragó en la I Jornada d’Agermanament dels Seminaris de Formació del Professorat d’aragonès i català organitzat pels Centres del Professorat de Montsó i Osca.

No va poder haver-hi millor colofó per a la celebració d’una jornada històrica. Per primera vegada, docents de totes dues llengües van tindre l’oportunitat de col·laborar en un ambient distés alhora que formatiu, compartir bones pràctiques i celebrar conjuntament l’existència de la recentment estrenada Acadèmia Aragonesa de la Llengua, en la qual estan compresos l’Institut de l’aragonès i el Institut aragonès del català.

A les 10:00h., el castell de Montsó va donar la benvinguda al professorat, provinent de tots els punts del nostre territori on es parlen aragonès i català d’Aragó, i va servir de marc per a un recorregut didàctic a través d’un joc de pistes en totes dues llengües pròpies.

A continuació, a la Casa de la Cultura de Montsó, es va dur a terme una posada en comú d’experiències inspiradores. A saber:

 • Proyeutos Lingüisticos
 • Dia de la LLengua materna: La dita dita: L’hivern
 • Mems Dia de la Llengua materna
 • Proyeuto Lingüistico en el CRA Alta Ribagorza
 • Break out de Sant Jordi
 • Els concursos literaris com a projecte
 • Propuesta didautica: Curtos de zine con la escolanalla
 • Projecte de Salut: Programa +QIAIOS +QIAIAS
 • Dia de la poesia: Poesia oculta
 • Propuestas didauticas
 • El Dia de la Dona
 • Mapa interautivo de luengas europeyas / Mapa interactiu de llengües europees
 • Fem història

Seguidament, el president de l’Acadèmia va impartir l’esperada ponència L’Acadèmia Aragonesa de la Llengua: Història, present i futur, amb la intervenció de la vicepresidenta.

Finalment, el director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, en nom del director general d’Innovació i Formació Professional, Antonio Martínez Ramos, i en el seu propi, va clausurar aquesta part més formativa de la jornada i els i les assistents que així ho van desitjar, van gaudir d’un menjar de confraternització que permetrà continuar estrenyent llaços per a jornades esdevenidores.

Aragón ye trilingüe / Aragó és trilingüe / Aragón es trilingüe

 

 I JORNADA DE HERMANAMIENTO DEL PROFESORADO DE LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN: ARAGONÉS Y CATALÁN. MONZÓN, 25 DE MARZO DE 2022

El viernes 25 de marzo, el presidente de la Academia Aragonesa de la Lengua, Javier Giralt, junto con la vicepresidenta, Mª Pilar Benítez, presentó la Academia ante el profesorado de Lenguas propias de Aragón en la I Jornada de Hermanamiento de los Seminarios de Formación del Profesorado de aragonés y catalán organizado por los C.P. de Monzón y Huesca.

No pudo haber mejor colofón para la celebración de una jornada histórica. Por primera vez, docentes de ambas lenguas tuvieron la oportunidad de colaborar en un ambiente distendido a la vez que formativo, compartir buenas prácticas y celebrar conjuntamente la existencia de la recién estrenada Academia Aragonesa de la Lengua, en la que están comprendidos el Instituto de l’aragonés y el Institut aragonés del català.

A las 10:00h., el castillo de Monzón dio la bienvenida al profesorado, proveniente de todos los puntos de nuestro territorio donde se hablan aragonés y catalán de Aragón, y sirvió de marco para un recorrido didáctico a través de un juego de pistas en ambas lenguas propias.

A continuación, en la Casa de la Cultura de Monzón, se llevó a cabo una puesta en común de experiencias inspiradoras. A saber:

 • Proyeutos Lingüisticos
 • Dia de la LLengua materna: La dita dita: L’hivern
 • Mems Dia de la Llengua materna
 • Proyeuto Lingüistico en el CRA Alta Ribagorza
 • Break out de Sant Jordi
 • Els concursos literaris com a projecte
 • Propuesta didautica: Curtos de zine con la escolanalla
 • Projecte de Salut: Programa +QIAIOS +QIAIAS
 • Dia de la poesia: Poesia oculta
 • Propuestas didauticas
 • El Dia de la Dona
 • Mapa interautivo de luengas europeyas / Mapa interactiu de llengües europees
 • Fem història

Seguidamente, el presidente de la Academia impartió la esperada ponencia La Academia Aragonesa de la Lengua: Historia, presente y futuro, con la intervención de la vicepresidenta.

Por último, el director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, en nombre del director general de Innovación y Formación Profesional, Antonio Martínez Ramos, y en el suyo propio, clausuró esta parte más formativa de la jornada y los y las asistentes que así lo desearon, disfrutaron de una comida de confraternización que permitirá seguir estrechando lazos para jornadas venideras.

Aragón ye trilingüe / Aragó és trilingüe / Aragón es trilingüe