VII CONCURSO DE HAIKUS EN ARAGONÉS

Dende as 00:00 oras d’o día 18 d’abril dica las 00:00 d’o 1 de mayo

A fin d’o concurso ye a promozión de l’uso de l’aragonés e d’a creazión literaria en ixa lengua en os retes sozials Facebook e Twitter.

O concurso se rechirá por as siguiens:

NORMAS DE PARTIZIPAZIÓN:
1.- S’establezen dos categorías, una pa haikus y un atra pa haigas.
2.- Cualsiquier poema que vaiga acompañau d’una imachen, dentrará en a categoría de haigas.
3.- Se podrá partizipar en o concurso dende as 00:00 oras d’o día 18 d’abril dica las 00:00 d’o 1 de mayo.
4.- S’abrá d’escribir en lengua aragonesa. Cualsequier modelo ortografico ye valido.
5.- Se i puede partizipar a traviés de Facebook u Twitter.
6.- Pa partizipar en Facebook s’escribirán os haikus y haigas en o evento ‘’7eno Concurso de haikus en aragonés’’ que se creará a tal efecto.
7.- Pa partizipar-bi a traviés de Twitter s’escribirán os haikus u haigas con o hastag #VIIconcursohaikusaragones.
8.- Se i podrá partizipar tantas vegadas como se quiera, sin limite d’escritura de haikus u haigas.
9.- Os poemas s’achustarán a la metrica clasica de tres versos de zinco, siete e zinco ‘’moras’’, ye dezir, silabas metricas.
10.- Se conzederá un premio a lo millor haiku, y un atro premio a lo millor haiga. Os ganadors serán designaus por o Churau.
11.- O premio consistirá en un lote de libros e materials donaus por as editorials e entidaz colaboraderas. O ganador d’a categoría de haikus rezibirá un lote, y o ganador d’a categoría de haigas rezibirá un atro lote. Os lotes serán formaus por a organizazión.
12.- Con a partizipazión en o concurso, s’azepta a zesión d’os dreitos de publicazión d’os haikus y haigas tanto en formato papel como en formato dichital.
13.- A partizipazión en o concurso suposa l’azeptazión d’estas normas.

 


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn