CONVOCATORIA NUEVAS PROPUESTAS EDUCATIVAS E CULTURALS PROGRAMA “LUZÍA DUESO” 2023 / CONVOCATÒRIA DE NOVES PROPOSTES EDUCATIVES I CULTURALS DEL PROGRAMA «JESÚS MONCADA»

CONVOCATORIA NUEVAS PROPUESTAS EDUCATIVAS E CULTURALS PROGRAMA “LUZÍA DUESO” 2023

A Direzión Cheneral de Politica Lingüistica d’o Gubierno d’Aragón remata d’ubrir o plazo ta presentar u autualizar as autividaz educativas e culturals incluyitas en os programas educativos Luzía Dueso e Jesús Moncada, de difusión d’a luenga aragonesa e a luenga catalana d’Aragón respeutivamén, ta os zentros educativos aragoneses. Istos programas son dirichitos a totas as etapas educativas e o nuevo catalogo será vichén a partir d’o curso 2023 / 2024.

Os / as ponens e artistas podrán incorporar nuevas propuestas a o catalogo, modificar as que bi son u arrenunziar-ie, por o cual s’ha abilitato un anexo por cadaguna d’as opzions esistens. Bi ha un mes de plazo ta presentar as solizituz (dende o 20 de febrero dica o 20 de marzo), e en o causo de no presentar garra solizitut de nuevas propuestas, autualizazión u arrenunzia, se prolargarán d’ofizio as autividaz ya presens en a zaguera convocatoria en as condizions ya establidas.

Podez trobar a convocatoria correspondién en a sezión de notizias d’a web educa.aragon, u bien azeder dende aquí.

 

CONVOCATÒRIA DE NOVES PROPOSTES EDUCATIVES I CULTURALS DEL PROGRAMA «JESÚS MONCADA»

La Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó acaba d’obrir el termini per presentar o actualitzar les activitats educatives i culturals incloses dins dels programes educatius Jesús Moncada i Luzia Dueso, de difusió de la llengua catalana i la llengua aragonesa, respectivament, als centres educatius aragonesos. Eixos dos programes estan dirigits a totes les etapes educatives dels centres educatius de l’Aragó i el nou catàleg d’activitats estarà vigent a partir del curs vinent, el 2023/2024.

Enguany, els i les artistes podran incorporar noves propostes al catàleg, modificar les ja existents o renunciar-hi, per la qual cosa s’ha habilitat un annex per cadascuna de les opcions existents. Hi ha un mes de termini per presentar les sollicituds (des del 20 de febrer fins al 20 de març) i en cas de no presentar cap sollicitud de noves propostes, actualització o renúncia, es prorrogaran d’ofici les activitats ja oferides a dins de l’anterior convocatòria en les condicions establides inicialment.

Podeu trobar les convocatòries corresponents a la secció de notícies del web educa.aragon.es o fent click aquí.


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn