O INSTITUTO CHEOGRAFICO D’ARAGÓN INCLUYE AS LUENGAS PROPIAS D’ARAGÓN EN A SUYA ACHENDA / L’INSTITUT GEOGRÀFIC D’ARAGÓ INCLOU LES LLENGÜES PRÒPIES D’ARAGÓ A LA SEUA AGENDA / EL INSTITUTO GEOGRÁFICO DE ARAGÓN INCLUYE LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN EN SU AGENDA

O INSTITUTO CHEOGRAFICO D’ARAGÓN INCLUYE AS LUENGAS PROPIAS D’ARAGÓN EN A SUYA ACHENDA

O Instituto Cheografico d’Aragón (IGEAR), dependién d’a Direzión Cheneral d’Ordinazión d’o Territorio d’o Departamento de Vertebrazión d’o Territorio, Mobilidat y Vivienda d’o Gubierno d’Aragón, ha editau a suya achenda incluyindo l’aragonés y o catalán d’Aragón en o suyo conteniu.

Se trata d’una achenda en a que s’irán amostrando diferens aspeutos d’a Informazión Cheografica d’a cuala ye responsable o IGEAR.

En ista ocasión, s’ha levau a cabo una triga de mapas que o IGEAR ha realizau con motivo d’o 40 Aniversario d’o Estatuto d’Autonomía d’Aragón, amostrando as ziudaz, espazios naturals, infraestruturas, carrerons u reganos que configuran a imachen grafica d’Aragón.

L’INSTITUT GEOGRÀFIC D’ARAGÓ INCLOU LES LLENGÜES PRÒPIES D’ARAGÓ A LA SEUA AGENDA

L’Institut Geogràfic d’Aragó (IGEAR), dependent de la Direcció General d’Ordenació del Territori del Departament de Vertebració del Territori, Mobilitat i Habitatge del Govern d’Aragó, ha editat la seua agenda incloent l’aragonés i el català d’Aragó en el seu contingut.

Es tracta d’una agenda en la qual s’aniran mostrant diferents aspectes de la Informació Geogràfica de la qual és responsable l’IGEAR.

En eixa ocasió, s’ha dut a terme una selecció de mapes que l’IGEAR ha realitzat amb motiu del 40 Aniversari de l’Estatut d’Autonomia d’Aragó, mostrant les ciutats, espais naturals, infraestructures, senders o regadius que configuren la imatge gràfica d’Aragó.

EL INSTITUTO GEOGRÁFICO DE ARAGÓN INCLUYE LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN EN SU AGENDA

El Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR), dependiente de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, ha editado su agenda incluyendo el aragonés y el catalán de Aragón en su contenido.

Se trata de una agenda en la que se irán mostrando diferentes aspectos de la Información Geográfica de la que es responsable el IGEAR.

En esta ocasión, se ha llevado a cabo una selección de mapas que el IGEAR ha realizado con motivo del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, mostrando las ciudades, espacios naturales, infraestructuras, senderos o regadíos que configuran la imagen gráfica de Aragón.


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn