L’ACADEMIA ARAGONESA D’A LUENGA ZELEBRA A PRESA DE POSESIÓN D’OS SUYOS CARGOS / L’ACADÈMIA ARAGONESA DE LA LLENGUA CELEBRA LA PRESA DE POSSESSIÓ DELS SEUS CÀRRECS

L’ACADEMIA ARAGONESA D’A LUENGA ZELEBRA A PRESA DE POSESIÓN D’OS SUYOS CARGOS
O pasau martes, 15 de noviembre, se zelebró a presa de posesión de Javier Giralt como presidén de l’Academia Aragonesa d’a Luenga y direutor de l’Institut Aragonès del Català, y d’Ánchel Conte como direutor de l’Instituto de l’Aragonés.
O Paraninfo d’a Universidat de Zaragoza estió ro eszenario ta iste primer auto publico de l’Academia, creada ta treballar en favor d’a dinificazión y normalizazión d’as luengas propias d’Aragón, l’aragonés y o catalán d’Aragón. A l’auto asistioron Yolanda Polo Redondo, vizerreutora de Cultura y Proyezión Sozial y José Ignacio López Susín, direutor cheneral de Politica Lingüistica d’o Gubierno d’Aragón.

 

 

L’ACADÈMIA ARAGONESA DE LA LLENGUA CELEBRA LA PRESA DE POSSESSIÓ DELS SEUS CÀRRECS

Dimarts passat, 15 de novembre, es va celebrar la presa de possessió de Javier Giralt com a president de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua i director del Institut Aragonés de Català, i de Ánchel Conte com a director de l’Institut de l’Aragonés.

El Paranimf de la Universitat de Saragossa va posar l’escenari a est primer acte públic de l’Acadèmia, creada per treballar en favor de la dignificació i normalització de les llengües pròpies d’Aragó, l’aragonés i el català d’Aragó, al qual van assistir Yolanda Polo Redondo, vicerectora de Cultura i Projecció Social i José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística del Govern d’Aragó.


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn