II CHORNADA D’ACHIRMANAMIENTO D’O PROFESORATO DE LUENGAS PROPIAS D’ARAGÓN: ARAGONÉS E CATALÁN. VALDERROBRES, 24 DE MARZO DE 2023 / II JORNADA D’AGERMANAMENT DEL PROFESSORAT DE LLENGÜES PRÒPIES D’ARAGÓ: ARAGONÈS I CATALÀ. VALL DE ROURES, 24 DE MARÇ DE 2023

II Chornada d’achirmanamiento d’o profesorato de luengas propias d’aragón: aragonés e catalán. valderrobres, 24 de marzo de 2023

O viernes 24 de marzo, por segundo año consecutivo, dozens d’aragonés y catalán d’Aragón tornemos a formar-nos en un ambién distendiu, partizipemos en tallers creativos y faziemos partache de  buenas prauticas educativas.

Ista II Chornada d’achirmanamiento d’os seminarios de formazión d’aragonés y catalán, que tenió puesto en o IES Matarraña de Valderrobres, estió endrezata por os Zentros d’o Profesorato de Monzón, Uesca y Alcorisa, dependiens d’a Direzión Cheneral d’Innovazión y Formazión Profesional, y contón con a colaborazión d’a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica.

A direutora d’o IES Matarraña, Begoña Domínguez, y o presidén d’a comarca d’o Matarranya, Isel Monclús, dioron a bienvenida a las y os asistens, dezaga d’o cual, os direutors chenerals Antonio Martínez Ramos, D.G. d’Innovazión y Formazión Profesional, y José Ignacio López Susín, D.G. de Politica Lingüistica, inauguroron a II Chornada d’achirmanamiento.

Seguidamén, l’Academia Aragonesa d’a Luenga presentó os suyos abanzes entre iste primer año de vida. Por parte de l’Instituto de l’Aragonés contemos con l’academico Juan Pablo Martinez, mientres que por parte de l’Institut Aragonès d’o Català, intervinió l’academica Merxe Llop. Os dos respondioron a os azogues plantiaus por as y os dozens allí presens.

Entre a pausa ta o café, magnificamén parau y serviu por l’alumnau d’Ostelería de l’instituto, podiemos mezclar-nos ta conoxer-nos millor y intercambiar vivenzias. En iste momento, o grupo de treballo de Sant Jordi, d’o Seminario de catalán, entregó os marcapachinas que eban diseñau ta la ocasión.

Entre as 11:30 y as 13:00h., tornemos a dividir-nos en grupos compuestos por dozens de totas dos luengas y partizipemos en as siguiens autividaz:

 • Prautica con podcast. Pepa Nogués (EOI d’Alcañiz) y Santiago Herrera (CP d’Alcorisa). Conchuntamén, paremos un mapa sonoro d’os zentros escolars aragoneses do s’imparten aragonés u catalán.
 • Taller de jocs tradizionals i fiestas tradizionals. Visita a las esposizions sobre iste tema rebladas por a Comarca d’o Matarraña/Matarranya. Nos amanemos ta  la cultura rural tradizional y metiemos en prautica as nuestras abelidaz y a nuestra capazidat de treballar en equipo a traviés d’os chuegos d’as lolas y os lolos y a gravazión d’un podcast.
 • Materials esferens ta una luenga esferen. María Villalba, mayestra de mosica y aragonés, autualmén por a espezialidat de mosica en o CEIP San Miguel (Tamarite de Litera).Sobre diferens formas de crear materials ta l’aula, e más que más  a utilizazión d’a mosica como veiclo ta aprender as luengas propias d’Aragón.

A continazión, entre as 13:05 y as 14:50 oras, presentemos as nuestras esperienzias de buenas prauticas:

 • Materials audiovisuals pa la canalla. Aragonés Infantil. Asier Bona, Sara Ballarín, Carmen Bernal, Miriam Lanau, Gerardo Pesque, Daniel Giménez y Luzía Cajal.
 • Recursos interautivos ta primaria. Aragonés Primaria. María Villalba, Yolanda Mur, Pili Ibáñez, Miriam Aranda, Lorena Hayas, Alegría Expósito.
 • Analís d’a perdua de vocabulario aragonés en tres chenerazions. Aragonés Secundaria. David Pardillos, Pilar Doz, Azucena López e Francho Marcén.
 • Curtmetratge (Programa Jesús Moncada, modalidat B). Jordi Guix y Glòria Zaragoza, CEIP San Juan Baptista (Zaidín).
 • Jocs digitals a l’aula. Elisa Beltrán (CEIP Miguel Servet, Fraga).
 • InfoInsti, o programa de ràdio de l’IES Matarraña. Pepa Nogués (ex profesora d’o zentro) y María Pilar Serres ( ex alumna d’o zentro y estudián d’a Universitat de Lleida).
 • Cantant a Desideri. Autuazión en dreito de Fernando Mallén, mosicaire d’a Barraca 2.0 y Yababé.

Dezaga d’a clausura ofizial, desfrutemos d’una chenta de chirmandat en Valderrobres y as personas que se quedoron en a zona pudioron desfrutar, de conchunta con as suyas familias, de cuantas autividaz d’ozio por la polida comarca d’o Matarraña/Matarranya.

Aragón ye trilingüe / Aragó és trilingüe / Aragón es trilingüe

II Jornada d’agermanament del professorat de llengües pròpies d’aragó: Aragonès i Català. Vall de Roures, 24 de març de 2023

El passat divendres 24 de març, per segon any consecutiu, docents d’aragonès i català d’Aragó tornàrem a formar-nos en un ambient distès, participàrem en tallers creatius i compartírem bones practiques educatives.

Aquesta II Jornada d’agermanament dels seminaris de formació d’aragonès i català, que va tenir lloc a l’IES Matarraña de Vall-de-roures, fou organitzada pels Centres del Professorat de Montsó, Osa i Alcorisa, dependents de la Direcció General d’Innovació i Formació Professional, i va comptar amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística.

La directora de l’IES Matarraña, Begoña Domínguez, i el president de la comarca del Matarranya/Matarraña, Isel Monclús, donaren la benvinguda als i les assistents i, tot seguit, els directors generals Antonio Martínez Ramos, DG d’Innovació i Formació Professional, i José Ignacio López Susín, DG de Política Lingüística, inauguraren la II Jornada d’agermanament.

Seguidament, l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua presentà els seus avanços durant aquest primer any de vida. Per part de l‘Institut de l’Aragonès, vam comptar amb l’acadèmic Juan Pablo Martínez, mentre que, per part de l’Institut Aragonès del Català, intervingué l’acadèmica Merxe Llop. Ambdos respongueren a les inquietuds plantejades per les i els docents allí presents.

Durant la pausa per al cafè, magníficament preparat i servit per l’alumnat d’Hosteleria de l’institut, vam poder barrejar-nos per tal de conèixer-nos millor i intercanviar vivències. En aquest moment, el grup de treball Sant Jordi, del Seminari de català, entregà els punts de llibre que havien dissenyat per a l’ocasió.

Entre les 11:30 i les 13:00h., ens vam tornar a dividir en grups compostos per docents d’ambdues llengües i participàrem en les següents activitats:

 • Pràctica amb podcast. Pepa Nogués (EOI de Alcañiz) i Santiago Herrera (CP de Alcorisa). Conjuntament, elaboràrem un mapa sonor dels centres escolars aragonesos on s’imparteix aragonès o català.
 • Taller de jocs tradicionals i festes tradicionals. Visita a las exposicions sobre aquest tema cedides per la Comarca del Matarraña/Matarranya. Ens apropàrem a la cultura rural tradicional i posàrem en pràctica les nostres habilitats i la nostra capacitat per treballar en equip a través dels jocs dels iaios i iaies i la gravació d’un podcast.
 • Materials esferens ta una luenga esferen. María Villalba, mestra de música i aragonès, actualment per l’especialitat de música al CEIP San Miguel (Tamarit de Llitera). Sobre diferents formes de crear materials per a l’aula, en especial mitjançant la utilització de la música com a vehicle per a aprendre les llengües pròpies d’Aragó.

Seguidament, entre les 13:05 i les 14:50 h, presentàrem les nostres experiències de bones pràctiques:

 • Materials audiovisuals pa la canalla. Aragonés Infantil. Asier Bona, Sara Ballarín, Carmen Bernal, Miriam Lanau, Gerardo Pesque, Daniel Giménez y Luzía Cajal.
 • Recursos interautivos ta primaria. Aragonés Primaria. María Villalba, Yolanda Mur, Pili Ibáñez, Miriam Aranda, Lorena Hayas, Alegría Expósito.
 • Analís d’a perdua de vocabulario aragonés en tres cheneracions. Aragonés Secundaria. David Pardillos, Pilar Doz, Azucena López i Francho Marcén.
 • Curtmetratge (Programa Jesús Moncada, modalidad B). Jordi Guix i Glòria Zaragoza, CEIP San Juan Bautista (Zaidín).
 • Jocs digitals a l’aula. Elisa Beltrán (CEIP Miguel Servet, Fraga).
 • InfoInsti, el programa de ràdio de l’IES Matarraña. Pepa Nogués (ex professora del centre) y María Pilar Serres (ex alumna de dit institut i estudiant de la Universitat de Lleida).
 • Cantant a Desideri. Actuació en directe de Fernando Mallén, músic de La Barraca 2.0 i Yababé.

Després de la clausura oficial,  vam poder compartir un dinar de germanor a Vall de Roures i les  persones que es quedaren a la zona van poder gaudir, juntament amb les seues famílies, de diverses activitats d’oci per la preciosa comarca del Matarraña/Matarranya.

 

Aragón ye trilingüe / Aragó és trilingüe / Aragón es trilingüe

 

CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn