CALANDARIO O CORRINCHE 2023 EN ARAGONÉS

A Colla de Charradors O Corrinche ha feito publico o suyo calandario ta l’año 2023.

Ta remerar os 25 años d’as clases de luenga aragonesa en Barzelona, o coleutivo O Corrinche, vinculato a o Zentro Aragonés de Barzelona realizó a presentazión ofizial d’o calandario e l’achenda de l’año 2023 en a localidat de Monzón o pasau 17 d’aviento, acompañatos de miembros de l’Asoziazión ta la Promozión e a Ensiñanza d’a Luenga Aragonesa en a Comarca d’o Zinca Meyo «Querín».

Tanto o calandario como l’achenda son confezionatos con parte d’a esposizión «40 años de pegatinas en luenga aragonesa» que ha construyito o Zentro de Recuperazión de Pegatinas de Monzón e que ha recorrito moltetut de munizipios de l’Altoaragón.

O calandario s’ha editato integramén en luenga aragonesa e s’acompaña d’ilustrazions e testos relazionatos con a cultura d’Aragón.

Escarga aquí o calandario:


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn