JOSÉ IGNACIO LÓPEZ SUSÍN REP EL «PREMI FRANJA: CULTURA I TERRITORI 2021» / JOSÉ IGNACIÓ LÓPEZ SUSÍN RECIBE EL «PREMIO FRANJA: CULTURA I TERRITORI 2021»

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ SUSÍN REP EL «PREMI FRANJA: CULTURA I TERRITORI 2021»

El passat 10 de desembre va tindre lloc la ja habitual gala anual que celebra l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, centre col·laborador de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses. Durant el transcurs d’eixa vetllada, que es va realitzar en el Palau Montcada de Fraga, es van entregar diverses distincions a personalitats destacades de l’àmbit social, polític o cultural aragonés que d’una forma o una altra visibilitzen i dignifiquen la llengua catalana a l’Aragó.

L’acte va començar amb el lliurament del premi “Galán a la normalització lingüística”, que en esta edició va recaure en Carlos Cabós, actor fragatí que ha saltat recentment a la palestra del cinema nacional per la seua participació a la pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, guanyadora de l’Os d’Or a la Berlinale 2022. Seguidament, es va fer el lliurament de la beca Amanda Llebot, atorgada a Mari Zapater, amb una temàtica d’investigació relacionada amb les figues de Fraga. Després d’això, es van lliurar els premis “Franja: cultura i territori” corresponents als anys 2019 i 2021. El primer d’ells (que no va poder ser entregat en el seu moment per la pandèmia) va anar a parar a les mans de Tomas Bosque, conegut cantautor en llengua catalana i natural de La Codonyera. A continuació, el premi corresponent a l’edició de l’any 2021 va ser atorgat a José Ignacio López Susín, Director General de Política Lingüística d’Aragó, per “la seua persistent labor en favor de la visibilització i la dignificació de la llengua catalana a l’Aragó” en particular i de les llengües pròpies d’Aragó en general. Tal distinció servix de fermall d’or a la seua labor institucional en el Govern d’Aragó en eix tram final de legislatura, al llarg de la qual s’ha recuperat el Seminari del professorat de català i s’han estabilitzat places de docents, s’ha elaborat la primera normativa curricular de la història en totes dues llengües –l’aragonesa i la catalana-, s’ha constituït l’Acadèmia Aragonesa de la llengua i per extensió l’Institut Català d’Aragó i s’han recuperat els premis Desideri Lombarte i Guillem Nicolau, per esmentar només alguns exemples concrets que li han fet just mereixedor d’eixa distinció.

Després del lliurament dels premis, la gala va seguir el seu curs amb l’actuació musical de Júlia Cruz, compositora i cantant fragatina que va delectar als presents amb un repertori propi en llengua catalana. L’acte va finalitzar amb una petit àgape per al nombrós públic assistent que a punt va estar de completar l’aforament de la sala i penjar el cartell de No hi ha entrades.

 

 

JOSÉ IGNACIÓ LÓPEZ SUSÍN RECIBE EL «PREMIO FRANJA: CULTURA I TERRITORI 2021»

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar la ya habitual gala anual que celebra el Institut d’Estudis del Baix Cinca, centro colaborador del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Durante el transcurso de la misma, que se realizó en el Palacio Montcada de Fraga, se entregaron diversas distinciones a personalidades destacadas del ámbito social, político o cultural aragonés que de una forma u otra visibilizan y dignifican la lengua catalana en Aragón.

El acto comenzó con la entrega del premio “Galán a la normalització lingüística”, que en esta edición recayó en Carlos Cabós, actor fragatino que ha saltado recientemente a la palestra del cine nacional por su participación en la película Alcarràs, de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale 2022. Seguidamente, se hizo entrega de la beca Amanda Llebot, otorgada a Maria Zapater, cuya temática de la investigación está relacionada con los higos de Fraga. Tras ello, se libraron los premios “Franja: cultura i territori” correspondientes a los años 2019 y 2021. El primero de ellos (que no pudo ser entregado en su momento por la pandemia) fue a parar a las manos de Tomas Bosque, conocido cantautor en lengua catalana y natural de La Codoñera (Bajo Aragón). A su vez, el premio correspondiente a la edición del año 2021 fue otorgado a José Ignacio López Susín, Director General de Política Lingüística de Aragón, por su persistente labor en favor de la visibilización y la dignificación de la lengua catalana en Aragón en particular y de las lenguas propias de Aragón en general. Tal distinción sirve de broche de oro a su labor institucional en el Gobierno de Aragón en este tramo final de legislatura, durante la cual se ha recuperado el Seminario del profesorado de catalán y estabilizado plazas de docentes, se ha elaborado la primera normativa curricular de la historia en ambas lenguas –aragonesa y catalana-, se ha constituido la Academia Aragonesa de la lengua y por extensión el Institut Català d’Aragó y se han recuperado los premios Desideri Lombarte y Guillem Nicolau, por citar solo algunos ejemplos concretos que le han hecho justo merecedor de tal distinción.

Tras la entrega de los premios, la gala siguió su curso con la actuación musical de Júlia Cruz, compositora y cantante fragatina que deleitó a los presentes con un repertorio propio en lengua catalana. El acto finalizó con un pequeño ágape para el numeroso público asistente que a punto estuvo de completar el aforo de la sala y colgar el cartel de No hay entradas.


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn